JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

金澤  (石川)

12 十二月 (星期四) 13 十二月 (星期五)
11° 52° 13° 55°
10° 50° 39°
多雲時有雨 --% 多雲時晴 20%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
14 十二月 (星期六) 多雲時有偶陣雨 15° 59° 42° 70%
15 十二月 (星期日) 多雲時晴 12° 53° 41° 30%
16 十二月 (星期一) 多雲時晴 16° 60° 41° 30%
17 十二月 (星期二) 多雲 17° 62° 48° 40%
18 十二月 (星期三) 多雲時有雨 18° 64° 11° 51° 50%
19 十二月 (星期四) 晴時偶陣雨 19° 66° 41° 40%
20 十二月 (星期五) 多雲時有雨 48° 39° 50%

月平均氣象數據 (金澤 - ****)

金澤

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 6.8° 44.2° 7.3° 45.1° 11.0° 51.8° 16.9° 62.4° 21.6° 70.9° 25.0° 77° 28.8° 83.8° 30.9° 87.6° 26.6° 79.9° 21.3° 70.3° 15.5° 59.9° 10.2° 50.4°
最低氣溫 0.9° 33.6° 0.7° 33.3° 3.0° 37.4° 8.2° 46.8° 13.1° 55.6° 18.0° 64.4° 22.3° 72.1° 23.7° 74.7° 19.5° 67.1° 13.3° 55.9° 7.7° 45.9° 3.4° 38.1°
降雨量 270mm 172mm 159mm 137mm 155mm 185mm 232mm 139mm 226mm 177mm 265mm 282mm

近鄰的城市

今天 (日本時間)

11 十二月

氣溫單位設定:

觀光景點: