JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

金澤  (石川)

26 一月 (星期日) 27 一月 (星期一)
48° 48°
37° 37°
多雲時晴 --% 多雲轉偶陣雨 50%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
28 一月 (星期二) 多雲時有雨 11° 51° 37° 70%
29 一月 (星期三) 多雲時有偶陣雨 12° 53° 44° 50%
30 一月 (星期四) 多雲時有偶陣雨 12° 53° 44° 50%
31 一月 (星期五) 多雲時有偶陣雨 10° 50° 41° 50%
01 二月 (星期六) 多雲時有偶陣雨 46° 41° 50%
02 二月 (星期日) 晴時偶陣雨 48° 37° 40%
03 二月 (星期一) 晴時偶陣雨 13° 55° 35° 40%

月平均氣象數據 (金澤 - ****)

金澤

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 6.8° 44.2° 7.3° 45.1° 11.0° 51.8° 16.9° 62.4° 21.6° 70.9° 25.0° 77° 28.8° 83.8° 30.9° 87.6° 26.6° 79.9° 21.3° 70.3° 15.5° 59.9° 10.2° 50.4°
最低氣溫 0.9° 33.6° 0.7° 33.3° 3.0° 37.4° 8.2° 46.8° 13.1° 55.6° 18.0° 64.4° 22.3° 72.1° 23.7° 74.7° 19.5° 67.1° 13.3° 55.9° 7.7° 45.9° 3.4° 38.1°
降雨量 270mm 172mm 159mm 137mm 155mm 185mm 232mm 139mm 226mm 177mm 265mm 282mm

近鄰的城市