JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

伏木  (富山)

09 四月 (星期四) 10 四月 (星期五)
16° 61° 12° 53°
39° 41°
晴轉雨 --% 多雲時有偶陣雨或雪 60%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
11 四月 (星期六) 多雲 13° 55° 41° 40%
12 四月 (星期日) 多雲 13° 55° 37° 40%
13 四月 (星期一) 多雲 13° 55° 39° 40%
14 四月 (星期二) 多雲時晴 14° 57° 41° 30%
15 四月 (星期三) 多雲時晴 16° 60° 39° 30%
16 四月 (星期四) 晴時偶陣雨 15° 59° 48° 40%
17 四月 (星期五) 多雲時有雨 11° 51° 46° 50%

月平均氣象數據 (伏木 - ****)

伏木

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 5.8° 42.4° 6.5° 43.7° 10.6° 51.1° 16.6° 61.9° 21.1° 70° 24.3° 75.7° 28.4° 83.1° 30.7° 87.3° 26.3° 79.3° 20.9° 69.6° 15.1° 59.2° 9.4° 48.9°
最低氣溫 0.0° 32° -0.1° 31.8° 2.3° 36.1° 7.3° 45.1° 12.4° 54.3° 17.5° 63.5° 21.8° 71.2° 23.3° 73.9° 19.2° 66.6° 12.8° 55° 7.1° 44.8° 2.6° 36.7°
降雨量 266mm 164mm 139mm 113mm 126mm 168mm 233mm 156mm 211mm 153mm 231mm 266mm

近鄰的城市