JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities | Rental Car | Special deals and events

富山  (富山)

19 七月 (星期五) 20 七月 (星期六)
28° 82° 28° 82°
22° 71° 22° 71°
--% 80%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
21 七月 (星期日) 多雲 31° 87° 23° 73° 40%
22 七月 (星期一) 多雲時有偶陣雨 31° 87° 23° 73° 50%
23 七月 (星期二) 多雲時有偶陣雨 30° 86° 23° 73° 50%
24 七月 (星期三) 多雲時有偶陣雨 29° 84° 24° 75° 50%
25 七月 (星期四) 多雲 30° 86° 24° 75° 40%
26 七月 (星期五) 晴時多雲 30° 86° 24° 75° 30%
27 七月 (星期六) 晴時偶陣雨 31° 87° 25° 77° 40%

月平均氣象數據 (富山 - ****)

富山

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 6.0° 42.8° 6.8° 44.2° 10.9° 51.6° 17.3° 63.1° 21.9° 71.4° 25.1° 77.2° 29.0° 84.2° 30.9° 87.6° 26.5° 79.7° 21.1° 70° 15.3° 59.5° 9.6° 49.3°
最低氣溫 -0.1° 31.8° -0.3° 31.5° 2.2° 36° 7.2° 45° 12.6° 54.7° 17.4° 63.3° 21.5° 70.7° 22.9° 73.2° 18.8° 65.8° 12.4° 54.3° 6.8° 44.2° 2.4° 36.3°
降雨量 260mm 172mm 159mm 122mm 134mm 183mm 240mm 168mm 220mm 161mm 234mm 247mm

近鄰的城市