JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

長岡  (新潟)

13 十一月 (星期三) 14 十一月 (星期四)
18° 64° 14° 57°
43° 44°
晴天 --% 多雲時有雨 80%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
15 十一月 (星期五) 多雲時有偶陣雨或雪 12° 53° 42° 50%
16 十一月 (星期六) 多雲時有偶陣雨 12° 53° 46° 50%
17 十一月 (星期日) 晴時多雲 15° 59° 46° 30%
18 十一月 (星期一) 多雲時有偶陣雨 17° 62° 48° 50%
19 十一月 (星期二) 多雲時有偶陣雨 12° 53° 44° 50%
20 十一月 (星期三) 多雲時有雨 12° 53° 41° 50%
21 十一月 (星期四) 晴時偶陣雨 13° 55° 44° 40%

月平均氣象數據 (長岡 - ****)

長岡

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 4.3° 39.7° 4.7° 40.5° 8.7° 47.7° 16.4° 61.5° 21.6° 70.9° 25.3° 77.5° 28.6° 83.5° 30.8° 87.4° 26.2° 79.2° 20.1° 68.2° 13.7° 56.7° 7.7° 45.9°
最低氣溫 -1.2° 29.8° -1.4° 29.5° 0.7° 33.3° 5.8° 42.4° 11.6° 52.9° 16.6° 61.9° 20.7° 69.3° 22.1° 71.8° 17.9° 64.2° 11.4° 52.5° 5.6° 42.1° 1.3° 34.3°
降雨量 300mm 169mm 144mm 97mm 109mm 132mm 226mm 148mm 174mm 195mm 292mm 340mm

近鄰的城市

今天 (日本時間)

13 十一月

氣溫單位設定:

觀光景點: