JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

新潟  (新潟)

04 八月 (星期二) 05 八月 (星期三)
32° 89° 32° 89°
23° 73° 23° 73°
--% 晴時多雲 20%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
06 八月 (星期四) 多雲時晴 31° 87° 23° 73° 30%
07 八月 (星期五) 多雲時有偶陣雨 29° 84° 24° 75° 50%
08 八月 (星期六) 多雲時有偶陣雨 28° 82° 23° 73° 50%
09 八月 (星期日) 多雲 29° 84° 23° 73° 40%
10 八月 (星期一) 晴時多雲 31° 87° 24° 75° 20%
11 八月 (星期二) 晴時多雲 34° 93° 25° 77° 30%
12 八月 (星期三) 晴時多雲 33° 91° 24° 75° 30%

月平均氣象數據 (新潟 - ****)

新潟

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 5.5° 41.9° 6.0° 42.8° 9.7° 49.5° 16.0° 60.8° 21.0° 69.8° 24.5° 76.1° 28.2° 82.8° 30.6° 87.1° 26.2° 79.2° 20.3° 68.5° 14.2° 57.6° 8.7° 47.7°
最低氣溫 0.2° 32.4° 0.1° 32.2° 2.3° 36.1° 7.3° 45.1° 12.7° 54.9° 17.6° 63.7° 21.7° 71.1° 23.4° 74.1° 19.2° 66.6° 12.8° 55° 7.0° 44.6° 2.7° 36.9°
降雨量 186mm 122mm 113mm 92mm 104mm 128mm 192mm 141mm 155mm 160mm 211mm 217mm

近鄰的城市