JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities | Rental Car | Special deals and events

津  (三重)

18 六月 (星期二) 19 六月 (星期三)
26° 79° 25° 77°
18° 64° 19° 66°
晴天 --% 多雲 40%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
20 六月 (星期四) 多雲 26° 78° 20° 68° 40%
21 六月 (星期五) 多雲 25° 77° 21° 69° 30%
22 六月 (星期六) 多雲 25° 77° 21° 69° 40%
23 六月 (星期日) 多雲時有偶陣雨 25° 77° 20° 68° 50%
24 六月 (星期一) 多雲 26° 78° 20° 68° 40%
25 六月 (星期二) 晴時偶陣雨 24° 75° 22° 71° 40%
26 六月 (星期三) 晴時偶陣雨 28° 82° 21° 69° 40%

月平均氣象數據 (津 - ****)

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 9.2° 48.6° 9.7° 49.5° 12.9° 55.2° 18.4° 65.1° 22.6° 72.7° 26.0° 78.8° 30.0° 86° 31.2° 88.2° 27.7° 81.9° 22.2° 72° 16.9° 62.4° 11.9° 53.4°
最低氣溫 1.9° 35.4° 2.0° 35.6° 4.7° 40.5° 9.9° 49.8° 14.9° 58.8° 19.3° 66.7° 23.4° 74.1° 24.4° 75.9° 21.0° 69.8° 14.8° 58.6° 9.0° 48.2° 4.2° 39.6°
降雨量 44mm 59mm 110mm 128mm 177mm 200mm 180mm 137mm 273mm 151mm 84mm 39mm

近鄰的城市