JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

津  (三重)

13 十二月 (星期五) 14 十二月 (星期六)
12° 54° 15° 59°
43° 41°
晴轉陰 --% 晴時多雲 20%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
15 十二月 (星期日) 晴時多雲 13° 55° 42° 20%
16 十二月 (星期一) 多雲時晴 14° 57° 41° 30%
17 十二月 (星期二) 多雲 18° 64° 10° 50° 40%
18 十二月 (星期三) 多雲 18° 64° 12° 53° 40%
19 十二月 (星期四) 晴時多雲 13° 55° 48° 30%
20 十二月 (星期五) 晴時偶陣雨 14° 57° 42° 40%
21 十二月 (星期六) 晴時多雲 12° 53° 39° 30%

月平均氣象數據 (津 - ****)

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 9.2° 48.6° 9.7° 49.5° 12.9° 55.2° 18.4° 65.1° 22.6° 72.7° 26.0° 78.8° 30.0° 86° 31.2° 88.2° 27.7° 81.9° 22.2° 72° 16.9° 62.4° 11.9° 53.4°
最低氣溫 1.9° 35.4° 2.0° 35.6° 4.7° 40.5° 9.9° 49.8° 14.9° 58.8° 19.3° 66.7° 23.4° 74.1° 24.4° 75.9° 21.0° 69.8° 14.8° 58.6° 9.0° 48.2° 4.2° 39.6°
降雨量 44mm 59mm 110mm 128mm 177mm 200mm 180mm 137mm 273mm 151mm 84mm 39mm

近鄰的城市

今天 (日本時間)

12 十二月

氣溫單位設定:

觀光景點: