JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

岐阜  (岐阜)

28 二月 (星期五) 29 二月 (星期六)
11° 52° 12° 53°
34° 35°
晴轉陰 --% 多雲轉偶陣雨 50%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
01 三月 (星期日) 多雲 16° 60° 42° 40%
02 三月 (星期一) 多雲時晴 15° 59° 42° 30%
03 三月 (星期二) 多雲時晴 15° 59° 42° 30%
04 三月 (星期三) 多雲 13° 55° 41° 40%
05 三月 (星期四) 晴時多雲 12° 53° 37° 20%
06 三月 (星期五) 晴時多雲 12° 53° 32° 30%
07 三月 (星期六) 晴時多雲 15° 59° 37° 30%

月平均氣象數據 (岐阜 - ****)

岐阜

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 8.8° 47.8° 10.0° 50° 13.7° 56.7° 19.8° 67.6° 24.2° 75.6° 27.4° 81.3° 31.0° 87.8° 33.0° 91.4° 28.8° 83.8° 23.1° 73.6° 17.2° 63° 11.6° 52.9°
最低氣溫 0.5° 32.9° 0.9° 33.6° 3.9° 39° 9.3° 48.7° 14.2° 57.6° 19.0° 66.2° 23.0° 73.4° 24.3° 75.7° 20.4° 68.7° 13.8° 56.8° 7.7° 45.9° 2.7° 36.9°
降雨量 67mm 82mm 143mm 161mm 205mm 245mm 262mm 149mm 237mm 126mm 93mm 58mm

近鄰的城市