JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

岐阜  (岐阜)

13 八月 (星期四) 14 八月 (星期五)
38° 100° 38° 100°
26° 78° 26° 78°
多雲時晴 --% 晴時多雲 20%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
15 八月 (星期六) 晴時多雲 38° 100° 27° 80° 20%
16 八月 (星期日) 晴時多雲 37° 98° 26° 78° 20%
17 八月 (星期一) 晴時多雲 37° 98° 26° 78° 20%
18 八月 (星期二) 晴時多雲 37° 98° 25° 77° 20%
19 八月 (星期三) 晴時多雲 37° 98° 26° 78° 20%
20 八月 (星期四) 晴時多雲 39° 102° 26° 78° 30%
21 八月 (星期五) 晴時多雲 39° 102° 25° 77° 30%

月平均氣象數據 (岐阜 - ****)

岐阜

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 8.8° 47.8° 10.0° 50° 13.7° 56.7° 19.8° 67.6° 24.2° 75.6° 27.4° 81.3° 31.0° 87.8° 33.0° 91.4° 28.8° 83.8° 23.1° 73.6° 17.2° 63° 11.6° 52.9°
最低氣溫 0.5° 32.9° 0.9° 33.6° 3.9° 39° 9.3° 48.7° 14.2° 57.6° 19.0° 66.2° 23.0° 73.4° 24.3° 75.7° 20.4° 68.7° 13.8° 56.8° 7.7° 45.9° 2.7° 36.9°
降雨量 67mm 82mm 143mm 161mm 205mm 245mm 262mm 149mm 237mm 126mm 93mm 58mm

近鄰的城市