JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities | Rental Car | Special deals and events

豐橋  (愛知)

24 七月 (星期三) 25 七月 (星期四)
31° 88° 31° 87°
23° 73° 23° 73°
晴時多雲 --% 多雲時晴 20%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
26 七月 (星期五) 晴時多雲 30° 86° 24° 75° 20%
27 七月 (星期六) 晴時多雲 31° 87° 24° 75° 30%
28 七月 (星期日) 晴時多雲 32° 89° 24° 75° 30%
29 七月 (星期一) 晴時多雲 32° 89° 24° 75° 30%
30 七月 (星期二) 晴時多雲 32° 89° 24° 75° 30%
31 七月 (星期三) 多雲時有偶陣雨 31° 87° 25° 77° 50%
01 八月 (星期四) 晴時多雲 32° 89° 24° 75° 30%

月平均氣象數據 (豐橋 - ****)

豐橋

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 9.3° 48.7° 10.2° 50.4° 13.6° 56.5° 18.7° 65.7° 22.5° 72.5° 25.6° 78.1° 29.3° 84.7° 30.8° 87.4° 27.8° 82° 22.6° 72.7° 17.3° 63.1° 12.0° 53.6°
最低氣溫 1.7° 35.1° 2.0° 35.6° 4.8° 40.6° 9.6° 49.3° 14.4° 57.9° 18.9° 66° 22.9° 73.2° 23.8° 74.8° 20.7° 69.3° 14.5° 58.1° 8.7° 47.7° 3.7° 38.7°
降雨量 56mm 70mm 134mm 160mm 184mm 215mm 175mm 160mm 227mm 163mm 100mm 49mm

近鄰的城市