JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities | Rental Car | Special deals and events

河口湖  (山梨)

24 七月 (星期三) 25 七月 (星期四)
28° 82° 28° 82°
19° 66° 19° 66°
多雲轉晴 --% 多雲時晴 30%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
26 七月 (星期五) 晴時多雲 28° 82° 19° 66° 10%
27 七月 (星期六) 晴時多雲 29° 84° 20° 68° 30%
28 七月 (星期日) 晴時多雲 29° 84° 21° 69° 40%
29 七月 (星期一) 晴時多雲 28° 82° 21° 69° 40%
30 七月 (星期二) 晴時多雲 29° 84° 21° 69° 40%
31 七月 (星期三) 晴時偶陣雨 32° 89° 21° 69° 40%
01 八月 (星期四) 晴時偶陣雨 31° 87° 21° 69° 40%

月平均氣象數據 (河口湖 - ****)

河口湖

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 5.3° 41.5° 6.1° 43° 9.7° 49.5° 15.9° 60.6° 19.9° 67.8° 22.6° 72.7° 26.5° 79.7° 27.6° 81.7° 23.3° 73.9° 17.8° 64° 13.3° 55.9° 8.4° 47.1°
最低氣溫 -6.2° 20.8° -5.2° 22.6° -1.7° 28.9° 3.3° 37.9° 8.5° 47.3° 13.2° 55.8° 17.5° 63.5° 18.0° 64.4° 14.6° 58.3° 7.9° 46.2° 1.7° 35.1° -3.4° 25.9°
降雨量 55mm 57mm 102mm 105mm 124mm 162mm 163mm 250mm 253mm 177mm 79mm 42mm

近鄰的城市