JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities | Rental Car | Special deals and events

甲府  (山梨)

18 七月 (星期四) 19 七月 (星期五)
28° 82° 28° 82°
22° 72° 23° 73°
多雲 --% 多雲時有雨 70%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
20 七月 (星期六) 多雲時有偶陣雨 28° 82° 22° 71° 60%
21 七月 (星期日) 多雲 31° 87° 23° 73° 40%
22 七月 (星期一) 多雲 32° 89° 23° 73° 40%
23 七月 (星期二) 多雲 29° 84° 23° 73° 40%
24 七月 (星期三) 多雲時有偶陣雨 30° 86° 23° 73° 50%
25 七月 (星期四) 晴時多雲 33° 91° 20° 68° 30%
26 七月 (星期五) 晴時多雲 34° 93° 20° 68° 30%

月平均氣象數據 (甲府 - ****)

甲府

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 8.8° 47.8° 10.3° 50.5° 14.2° 57.6° 20.4° 68.7° 24.6° 76.3° 27.3° 81.1° 30.9° 87.6° 32.5° 90.5° 28.0° 82.4° 21.9° 71.4° 16.4° 61.5° 11.2° 52.2°
最低氣溫 -2.4° 27.7° -1.0° 30.2° 2.7° 36.9° 8.3° 46.9° 13.3° 55.9° 17.9° 64.2° 21.8° 71.2° 22.8° 73° 19.1° 66.4° 12.3° 54.1° 5.5° 41.9° -0.2° 31.6°
降雨量 40mm 46mm 88mm 78mm 86mm 123mm 133mm 150mm 180mm 125mm 55mm 32mm

近鄰的城市