JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

松本  (長野)

27 一月 (星期一) 28 一月 (星期二)
39° 41°
-1° 30° -3° 27°
多雲轉雪 --% 多雲時有雪 80%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
29 一月 (星期三) 多雲時有雨 46° 37° 60%
30 一月 (星期四) 多雲時晴 48° 33° 20%
31 一月 (星期五) 多雲 44° -1° 31° 30%
01 二月 (星期六) 多雲時晴 42° -3° 27° 30%
02 二月 (星期日) 多雲 46° -5° 23° 30%
03 二月 (星期一) 晴時多雲 48° -2° 29° 30%
04 二月 (星期二) 晴時多雲 48° -4° 25° 30%

月平均氣象數據 (松本 - ****)

松本

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 5.0° 41° 6.0° 42.8° 10.5° 50.9° 17.8° 64° 22.9° 73.2° 26.0° 78.8° 29.4° 84.9° 31.1° 88° 25.7° 78.3° 19.3° 66.7° 13.6° 56.5° 8.0° 46.4°
最低氣溫 -5.2° 22.6° -4.8° 23.4° -1.5° 29.3° 4.1° 39.4° 9.9° 49.8° 14.9° 58.8° 19.2° 66.6° 20.2° 68.4° 15.9° 60.6° 8.4° 47.1° 2.1° 35.8° -2.7° 27.1°
降雨量 36mm 44mm 80mm 75mm 100mm 126mm 138mm 92mm 156mm 102mm 55mm 28mm

近鄰的城市