JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

長野  (長野)

15 八月 (星期六) 16 八月 (星期日)
34° 93° 34° 93°
24° 75° 24° 75°
晴時多雲 --% 晴時多雲 20%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
17 八月 (星期一) 晴時多雲 32° 89° 22° 71° 10%
18 八月 (星期二) 晴時多雲 33° 91° 20° 68° 10%
19 八月 (星期三) 晴時多雲 34° 93° 21° 69° 10%
20 八月 (星期四) 晴時多雲 35° 95° 22° 71° 10%
21 八月 (星期五) 晴時多雲 34° 93° 22° 71° 20%
22 八月 (星期六) 晴時多雲 35° 95° 23° 73° 30%
23 八月 (星期日) 晴時多雲 36° 96° 22° 71° 30%

月平均氣象數據 (長野 - ****)

長野

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 3.5° 38.3° 4.7° 40.5° 9.5° 49.1° 17.3° 63.1° 22.5° 72.5° 25.7° 78.3° 29.1° 84.4° 31.0° 87.8° 25.6° 78.1° 19.2° 66.6° 13.0° 55.4° 6.8° 44.2°
最低氣溫 -4.1° 24.6° -3.8° 25.2° -0.8° 30.6° 4.9° 40.8° 10.5° 50.9° 15.8° 60.4° 20.0° 68° 21.3° 70.3° 16.9° 62.4° 9.7° 49.5° 3.1° 37.6° -1.6° 29.1°
降雨量 51mm 50mm 59mm 54mm 75mm 109mm 134mm 98mm 129mm 83mm 44mm 46mm

近鄰的城市