JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

小田原  (神奈川)

26 一月 (星期日) 27 一月 (星期一)
48° 48°
37° 37°
多雲時有偶陣雨 --% 多雲轉雨或雪 60%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
28 一月 (星期二) 多雲時有偶陣雨或雪 44° 35° 70%
29 一月 (星期三) 多雲時有偶陣雨 48° 41° 50%
30 一月 (星期四) 多雲 12° 53° 41° 40%
31 一月 (星期五) 多雲 11° 51° 41° 40%
01 二月 (星期六) 多雲 10° 50° 39° 40%
02 二月 (星期日) 晴時多雲 14° 57° 46° 30%
03 二月 (星期一) 晴時偶陣雨 13° 55° 42° 40%

月平均氣象數據 (小田原 - ****)

小田原

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 10.5° 50.9° 10.8° 51.4° 13.4° 56.1° 18.5° 65.3° 22.3° 72.1° 24.7° 76.5° 28.4° 83.1° 30.0° 86° 26.7° 80.1° 21.8° 71.2° 17.2° 63° 13.1° 55.6°
最低氣溫 0.6° 33.1° 1.0° 33.8° 4.1° 39.4° 9.1° 48.4° 13.6° 56.5° 17.6° 63.7° 21.6° 70.9° 22.7° 72.9° 19.4° 66.9° 13.6° 56.5° 8.1° 46.6° 3.1° 37.6°
降雨量 80mm 95mm 188mm 190mm 185mm 244mm 198mm 204mm 247mm 206mm 123mm 60mm

近鄰的城市