JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

千葉  (千葉)

01 十月 (星期四) 02 十月 (星期五)
23° 73° 23° 73°
16° 60° 16° 60°
晴時偶陣雨 --% 晴時多雲 30%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
03 十月 (星期六) 晴時多雲 26° 78° 15° 59° 30%
04 十月 (星期日) 多雲時晴 26° 78° 18° 64° 30%
05 十月 (星期一) 多雲時晴 26° 78° 18° 64° 30%
06 十月 (星期二) 多雲時晴 22° 71° 17° 62° 30%
07 十月 (星期三) 晴時多雲 22° 71° 16° 60° 30%
08 十月 (星期四) 晴時多雲 23° 73° 16° 60° 30%
09 十月 (星期五) 晴時偶陣雨 25° 77° 14° 57° 40%

月平均氣象數據 (千葉 - ****)

千葉

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 9.8° 49.6° 10.2° 50.4° 13.2° 55.8° 18.3° 64.9° 22.3° 72.1° 25.0° 77° 28.6° 83.5° 30.5° 86.9° 26.9° 80.4° 21.8° 71.2° 16.9° 62.4° 12.4° 54.3°
最低氣溫 1.9° 35.4° 2.3° 36.1° 5.0° 41° 10.1° 50.2° 14.8° 58.6° 18.4° 65.1° 22.3° 72.1° 23.9° 75° 20.5° 68.9° 14.9° 58.8° 9.2° 48.6° 4.4° 39.9°
降雨量 60mm 60mm 110mm 110mm 113mm 150mm 123mm 134mm 200mm 186mm 91mm 52mm

近鄰的城市