JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

千葉  (千葉)

15 八月 (星期六) 16 八月 (星期日)
35° 95° 35° 95°
27° 80° 27° 80°
晴時多雲 --% 晴時多雲 20%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
17 八月 (星期一) 晴轉陰 33° 91° 27° 80° 30%
18 八月 (星期二) 多雲時晴 32° 89° 23° 73° 30%
19 八月 (星期三) 晴時多雲 33° 91° 24° 75° 10%
20 八月 (星期四) 晴時多雲 34° 93° 24° 75° 10%
21 八月 (星期五) 晴時多雲 34° 93° 24° 75° 20%
22 八月 (星期六) 晴時多雲 35° 95° 26° 78° 30%
23 八月 (星期日) 晴時多雲 37° 98° 25° 77° 30%

月平均氣象數據 (千葉 - ****)

千葉

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 9.8° 49.6° 10.2° 50.4° 13.2° 55.8° 18.3° 64.9° 22.3° 72.1° 25.0° 77° 28.6° 83.5° 30.5° 86.9° 26.9° 80.4° 21.8° 71.2° 16.9° 62.4° 12.4° 54.3°
最低氣溫 1.9° 35.4° 2.3° 36.1° 5.0° 41° 10.1° 50.2° 14.8° 58.6° 18.4° 65.1° 22.3° 72.1° 23.9° 75° 20.5° 68.9° 14.9° 58.8° 9.2° 48.6° 4.4° 39.9°
降雨量 60mm 60mm 110mm 110mm 113mm 150mm 123mm 134mm 200mm 186mm 91mm 52mm

近鄰的城市