JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

千葉  (千葉)

21 一月 (星期二) 22 一月 (星期三)
10° 50° 10° 50°
37° 37°
晴天 --% 晴轉陰 20%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
23 一月 (星期四) 多雲時有偶陣雨 14° 57° 42° 60%
24 一月 (星期五) 多雲 14° 57° 41° 40%
25 一月 (星期六) 多雲 48° 39° 40%
26 一月 (星期日) 多雲時有偶陣雨 46° 39° 50%
27 一月 (星期一) 多雲時有雨 46° 42° 50%
28 一月 (星期二) 多雲時有雨 44° 41° 50%
29 一月 (星期三) 多雲時有偶陣雨 10° 50° 42° 50%

月平均氣象數據 (千葉 - ****)

千葉

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 9.8° 49.6° 10.2° 50.4° 13.2° 55.8° 18.3° 64.9° 22.3° 72.1° 25.0° 77° 28.6° 83.5° 30.5° 86.9° 26.9° 80.4° 21.8° 71.2° 16.9° 62.4° 12.4° 54.3°
最低氣溫 1.9° 35.4° 2.3° 36.1° 5.0° 41° 10.1° 50.2° 14.8° 58.6° 18.4° 65.1° 22.3° 72.1° 23.9° 75° 20.5° 68.9° 14.9° 58.8° 9.2° 48.6° 4.4° 39.9°
降雨量 60mm 60mm 110mm 110mm 113mm 150mm 123mm 134mm 200mm 186mm 91mm 52mm

近鄰的城市