JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

秩父  (埼玉)

04 八月 (星期二) 05 八月 (星期三)
31° 87° 31° 87°
23° 73° 23° 73°
--% 晴時多雲 20%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
06 八月 (星期四) 晴時多雲 30° 86° 22° 71° 20%
07 八月 (星期五) 晴時多雲 32° 89° 23° 73° 20%
08 八月 (星期六) 多雲時晴 31° 87° 23° 73° 30%
09 八月 (星期日) 晴時多雲 31° 87° 22° 71° 30%
10 八月 (星期一) 晴時多雲 33° 91° 23° 73° 30%
11 八月 (星期二) 晴時多雲 38° 100° 27° 80° 30%
12 八月 (星期三) 晴時多雲 39° 102° 27° 80° 30%

月平均氣象數據 (秩父 - ****)

秩父

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 8.8° 47.8° 9.5° 49.1° 12.7° 54.9° 18.8° 65.8° 23.1° 73.6° 25.5° 77.9° 29.1° 84.4° 30.7° 87.3° 25.9° 78.6° 20.5° 68.9° 15.7° 60.3° 11.3° 52.3°
最低氣溫 -4.2° 24.4° -3.3° 26.1° 0.2° 32.4° 5.8° 42.4° 11.2° 52.2° 16.1° 61° 20.1° 68.2° 21.2° 70.2° 17.5° 63.5° 10.5° 50.9° 3.5° 38.3° -2.0° 28.4°
降雨量 35mm 35mm 71mm 92mm 100mm 130mm 167mm 225mm 235mm 157mm 57mm 29mm

近鄰的城市