JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

熊谷  (埼玉)

04 十二月 (星期五) 05 十二月 (星期六)
13° 55° 13° 55°
37° 37°
--% 多雲時晴 30%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
06 十二月 (星期日) 晴時多雲 15° 59° 37° 10%
07 十二月 (星期一) 晴時多雲 17° 62° 37° 10%
08 十二月 (星期二) 晴時多雲 16° 60° 41° 10%
09 十二月 (星期三) 多雲時晴 13° 55° 42° 30%
10 十二月 (星期四) 晴時多雲 15° 59° 41° 10%
11 十二月 (星期五) 多雲時晴 14° 57° 42° 30%
12 十二月 (星期六) 晴時多雲 11° 51° 39° 30%

月平均氣象數據 (熊谷 - ****)

熊谷

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 9.4° 48.9° 10.2° 50.4° 13.5° 56.3° 19.5° 67.1° 23.9° 75° 26.4° 79.5° 30.1° 86.2° 31.9° 89.4° 27.2° 81° 21.7° 71.1° 16.4° 61.5° 11.8° 53.2°
最低氣溫 -0.7° 30.7° 0.0° 32° 3.1° 37.6° 8.4° 47.1° 13.4° 56.1° 17.8° 64° 21.7° 71.1° 23.0° 73.4° 19.3° 66.7° 13.0° 55.4° 6.7° 44.1° 1.6° 34.9°
降雨量 33mm 35mm 71mm 93mm 112mm 145mm 162mm 193mm 208mm 146mm 59mm 31mm

近鄰的城市

今天 (日本時間)

04 十二月

氣溫單位設定:

觀光景點: