JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

熊谷  (埼玉)

04 八月 (星期二) 05 八月 (星期三)
33° 91° 33° 91°
23° 73° 23° 73°
--% 晴時多雲 20%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
06 八月 (星期四) 晴時多雲 33° 91° 23° 73° 20%
07 八月 (星期五) 晴時多雲 33° 91° 24° 75° 20%
08 八月 (星期六) 多雲時晴 32° 89° 24° 75° 30%
09 八月 (星期日) 晴時多雲 32° 89° 23° 73° 30%
10 八月 (星期一) 晴時多雲 34° 93° 24° 75° 30%
11 八月 (星期二) 晴時多雲 40° 104° 26° 78° 30%
12 八月 (星期三) 晴時多雲 40° 104° 26° 78° 30%

月平均氣象數據 (熊谷 - ****)

熊谷

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 9.4° 48.9° 10.2° 50.4° 13.5° 56.3° 19.5° 67.1° 23.9° 75° 26.4° 79.5° 30.1° 86.2° 31.9° 89.4° 27.2° 81° 21.7° 71.1° 16.4° 61.5° 11.8° 53.2°
最低氣溫 -0.7° 30.7° 0.0° 32° 3.1° 37.6° 8.4° 47.1° 13.4° 56.1° 17.8° 64° 21.7° 71.1° 23.0° 73.4° 19.3° 66.7° 13.0° 55.4° 6.7° 44.1° 1.6° 34.9°
降雨量 33mm 35mm 71mm 93mm 112mm 145mm 162mm 193mm 208mm 146mm 59mm 31mm

近鄰的城市