JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

熊谷  (埼玉)

25 一月 (星期六) 26 一月 (星期日)
10° 50° 39°
36° 33°
多雲時晴 --% 多雲時有偶陣雨或雪 50%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
27 一月 (星期一) 多雲時有偶陣雨或雪 44° 33° 50%
28 一月 (星期二) 多雲時有偶陣雨或雪 42° 32° 50%
29 一月 (星期三) 多雲時有偶陣雨 46° 37° 50%
30 一月 (星期四) 多雲 10° 50° 39° 40%
31 一月 (星期五) 晴時多雲 15° 59° 44° 30%
01 二月 (星期六) 多雲時有雨 12° 53° 41° 50%
02 二月 (星期日) 晴時偶陣雨 12° 53° 37° 40%

月平均氣象數據 (熊谷 - ****)

熊谷

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 9.4° 48.9° 10.2° 50.4° 13.5° 56.3° 19.5° 67.1° 23.9° 75° 26.4° 79.5° 30.1° 86.2° 31.9° 89.4° 27.2° 81° 21.7° 71.1° 16.4° 61.5° 11.8° 53.2°
最低氣溫 -0.7° 30.7° 0.0° 32° 3.1° 37.6° 8.4° 47.1° 13.4° 56.1° 17.8° 64° 21.7° 71.1° 23.0° 73.4° 19.3° 66.7° 13.0° 55.4° 6.7° 44.1° 1.6° 34.9°
降雨量 33mm 35mm 71mm 93mm 112mm 145mm 162mm 193mm 208mm 146mm 59mm 31mm

近鄰的城市