JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

崎玉  (埼玉)

15 八月 (星期六) 16 八月 (星期日)
35° 95° 35° 95°
26° 78° 26° 78°
晴時多雲 --% 多雲時晴 30%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
17 八月 (星期一) 晴時多雲 34° 93° 26° 78° 20%
18 八月 (星期二) 晴時多雲 33° 91° 23° 73° 20%
19 八月 (星期三) 晴時多雲 33° 91° 23° 73° 10%
20 八月 (星期四) 晴時多雲 35° 95° 23° 73° 10%
21 八月 (星期五) 晴時多雲 34° 93° 24° 75° 20%
22 八月 (星期六) 晴時多雲 39° 102° 27° 80° 30%
23 八月 (星期日) 晴時多雲 40° 104° 26° 78° 30%

月平均氣象數據 (崎玉 - ****)

崎玉

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 9.2° 48.6° 9.9° 49.8° 13.1° 55.6° 19.0° 66.2° 23.2° 73.8° 26.0° 78.8° 29.8° 85.6° 31.5° 88.7° 27.1° 80.8° 21.6° 70.9° 16.2° 61.2° 11.7° 53.1°
最低氣溫 -1.5° 29.3° -0.6° 30.9° 2.8° 37° 8.1° 46.6° 13.4° 56.1° 17.7° 63.9° 21.5° 70.7° 22.9° 73.2° 19.2° 66.6° 12.8° 55° 6.2° 43.2° 0.8° 33.4°
降雨量 37mm 43mm 91mm 102mm 117mm 142mm 148mm 176mm 202mm 165mm 76mm 41mm

近鄰的城市