JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

前橋  (群馬)

19 一月 (星期日) 20 一月 (星期一)
13° 55° 13° 55°
35° 35°
晴轉陰 --% 晴時多雲 20%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
21 一月 (星期二) 晴時多雲 10° 50° 35° 10%
22 一月 (星期三) 多雲時晴 48° 32° 30%
23 一月 (星期四) 多雲時有偶陣雨 48° 37° 50%
24 一月 (星期五) 多雲 15° 59° 44° 40%
25 一月 (星期六) 多雲 12° 53° 41° 40%
26 一月 (星期日) 多雲時有偶陣雪 37° -1° 31° 50%
27 一月 (星期一) 多雲時有雪或雨 39° -1° 31° 50%

月平均氣象數據 (前橋 - ****)

前橋

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 8.8° 47.8° 9.4° 48.9° 12.9° 55.2° 19.0° 66.2° 23.5° 74.3° 26.2° 79.2° 29.7° 85.5° 31.3° 88.3° 26.7° 80.1° 21.2° 70.2° 16.0° 60.8° 11.4° 52.5°
最低氣溫 -0.8° 30.6° -0.4° 31.3° 2.6° 36.7° 8.0° 46.4° 13.1° 55.6° 17.5° 63.5° 21.4° 70.5° 22.6° 72.7° 18.9° 66° 12.5° 54.5° 6.5° 43.7° 1.7° 35.1°
降雨量 26mm 32mm 62mm 78mm 102mm 145mm 197mm 202mm 221mm 116mm 45mm 23mm

近鄰的城市