JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

宇都宮  (櫪木)

10 十二月 (星期二) 11 十二月 (星期三)
15° 59° 14° 57°
39° 39°
多雲時有雨 --% 晴時多雲 30%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
12 十二月 (星期四) 多雲時晴 17° 62° 39° 30%
13 十二月 (星期五) 晴時多雲 12° 53° 33° 10%
14 十二月 (星期六) 晴時多雲 15° 59° 35° 10%
15 十二月 (星期日) 晴時多雲 12° 53° 35° 10%
16 十二月 (星期一) 晴時多雲 12° 53° 35° 10%
17 十二月 (星期二) 晴時偶陣雨 12° 53° 37° 40%
18 十二月 (星期三) 晴時多雲 11° 51° 42° 30%

月平均氣象數據 (宇都宮 - ****)

宇都宮

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 8.3° 46.9° 9.1° 48.4° 12.6° 54.7° 18.5° 65.3° 22.5° 72.5° 25.2° 77.4° 28.7° 83.7° 30.5° 86.9° 26.4° 79.5° 20.9° 69.6° 15.5° 59.9° 10.7° 51.3°
最低氣溫 -2.7° 27.1° -1.9° 28.6° 1.5° 34.7° 7.0° 44.6° 12.5° 54.5° 16.9° 62.4° 20.8° 69.4° 22.2° 72° 18.4° 65.1° 11.8° 53.2° 5.0° 41° -0.3° 31.5°
降雨量 34mm 43mm 88mm 121mm 147mm 175mm 206mm 210mm 220mm 147mm 68mm 36mm

近鄰的城市

今天 (日本時間)

09 十二月

氣溫單位設定:

觀光景點: