JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

宇都宮  (櫪木)

27 一月 (星期一) 28 一月 (星期二)
44° 44°
33° 33°
多雲轉雪 --% 多雲時有雨或雪 80%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
29 一月 (星期三) 多雲時有雨 46° 41° 70%
30 一月 (星期四) 多雲時晴 12° 53° 39° 20%
31 一月 (星期五) 多雲 10° 50° 33° 30%
01 二月 (星期六) 多雲時晴 48° 32° 30%
02 二月 (星期日) 多雲 48° -1° 31° 30%
03 二月 (星期一) 晴時多雲 12° 53° 37° 30%
04 二月 (星期二) 晴時多雲 13° 55° 35° 30%

月平均氣象數據 (宇都宮 - ****)

宇都宮

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 8.3° 46.9° 9.1° 48.4° 12.6° 54.7° 18.5° 65.3° 22.5° 72.5° 25.2° 77.4° 28.7° 83.7° 30.5° 86.9° 26.4° 79.5° 20.9° 69.6° 15.5° 59.9° 10.7° 51.3°
最低氣溫 -2.7° 27.1° -1.9° 28.6° 1.5° 34.7° 7.0° 44.6° 12.5° 54.5° 16.9° 62.4° 20.8° 69.4° 22.2° 72° 18.4° 65.1° 11.8° 53.2° 5.0° 41° -0.3° 31.5°
降雨量 34mm 43mm 88mm 121mm 147mm 175mm 206mm 210mm 220mm 147mm 68mm 36mm

近鄰的城市