JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

山形  (山形)

15 八月 (星期六) 16 八月 (星期日)
33° 91° 33° 91°
23° 73° 23° 73°
多雲轉偶陣雨 --% 多雲時晴 30%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
17 八月 (星期一) 晴時多雲 33° 91° 22° 71° 20%
18 八月 (星期二) 晴時多雲 33° 91° 20° 68° 20%
19 八月 (星期三) 晴時多雲 34° 93° 21° 69° 20%
20 八月 (星期四) 晴時多雲 34° 93° 21° 69° 20%
21 八月 (星期五) 多雲時晴 34° 93° 21° 69° 30%
22 八月 (星期六) 晴時多雲 33° 91° 20° 68° 30%
23 八月 (星期日) 晴時偶陣雨 32° 89° 22° 71° 40%

月平均氣象數據 (山形 - ****)

山形

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 3.1° 37.6° 4.0° 39.2° 8.4° 47.1° 16.2° 61.2° 22.0° 71.6° 25.4° 77.7° 28.4° 83.1° 30.4° 86.7° 25.2° 77.4° 19.0° 66.2° 12.2° 54° 6.4° 43.5°
最低氣溫 -3.4° 25.9° -3.3° 26.1° -0.7° 30.7° 4.5° 40.1° 10.1° 50.2° 15.2° 59.4° 19.4° 66.9° 20.7° 69.3° 16.2° 61.2° 9.2° 48.6° 3.2° 37.8° -0.7° 30.7°
降雨量 83mm 63mm 69mm 68mm 75mm 111mm 157mm 151mm 127mm 92mm 85mm 83mm

近鄰的城市