JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities | Rental Car | Special deals and events

宮古  (岩手)

24 七月 (星期三) 25 七月 (星期四)
27° 81° 28° 82°
19° 66° 19° 66°
多雲 --% 多雲時晴 30%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
26 七月 (星期五) 多雲時晴 30° 86° 20° 68° 30%
27 七月 (星期六) 多雲時晴 30° 86° 22° 71° 40%
28 七月 (星期日) 多雲時晴 30° 86° 21° 69° 30%
29 七月 (星期一) 晴時多雲 29° 84° 20° 68° 20%
30 七月 (星期二) 晴時多雲 29° 84° 20° 68° 20%
31 七月 (星期三) 晴時多雲 33° 91° 24° 75° 30%
01 八月 (星期四) 晴時多雲 34° 93° 23° 73° 30%

月平均氣象數據 (宮古 - ****)

宮古

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 4.9° 40.8° 5.1° 41.2° 8.3° 46.9° 14.3° 57.7° 18.4° 65.1° 20.5° 68.9° 23.9° 75° 26.4° 79.5° 23.1° 73.6° 18.5° 65.3° 13.2° 55.8° 7.8° 46°
最低氣溫 -3.8° 25.2° -3.8° 25.2° -1.1° 30° 3.8° 38.8° 8.5° 47.3° 12.7° 54.9° 17.0° 62.6° 19.2° 66.6° 15.2° 59.4° 8.7° 47.7° 2.8° 37° -1.2° 29.8°
降雨量 61mm 60mm 82mm 101mm 94mm 116mm 159mm 171mm 214mm 126mm 80mm 65mm

近鄰的城市