JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

室蘭  (北海道)

18 十月 (星期五) 19 十月 (星期六)
14° 57° 15° 59°
45° 11° 51°
晴天 --% 陣雨 80%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
20 十月 (星期日) 多雲時有偶陣雨 18° 64° 11° 51° 50%
21 十月 (星期一) 晴時多雲 17° 62° 11° 51° 10%
22 十月 (星期二) 多雲時晴 18° 64° 13° 55° 20%
23 十月 (星期三) 多雲 17° 62° 13° 55° 30%
24 十月 (星期四) 多雲時晴 17° 62° 12° 53° 30%
25 十月 (星期五) 晴時偶陣雨 16° 60° 12° 53° 40%
26 十月 (星期六) 晴時偶陣雨 11° 51° 42° 40%

月平均氣象數據 (室蘭 - ****)

室蘭

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 0.3° 32.5° 0.5° 32.9° 3.9° 39° 9.5° 49.1° 14.3° 57.7° 17.5° 63.5° 20.9° 69.6° 23.4° 74.1° 21.1° 70° 15.7° 60.3° 8.9° 48° 2.9° 37.2°
最低氣溫 -4.2° 24.4° -4.1° 24.6° -1.5° 29.3° 2.9° 37.2° 7.2° 45° 11.5° 52.7° 15.8° 60.4° 18.5° 65.3° 15.4° 59.7° 9.6° 49.3° 3.3° 37.9° -1.8° 28.8°
降雨量 55mm 43mm 48mm 75mm 101mm 108mm 165mm 193mm 164mm 93mm 75mm 64mm

近鄰的城市