JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

紋別  (北海道)

15 十月 (星期二) 16 十月 (星期三)
12° 54° 15° 59°
41° 39°
多雲轉晴 --% 多雲時晴 30%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
17 十月 (星期四) 多雲時晴 13° 55° 44° 20%
18 十月 (星期五) 晴時多雲 13° 55° 41° 10%
19 十月 (星期六) 多雲時晴 15° 59° 44° 30%
20 十月 (星期日) 多雲時有偶陣雨 14° 57° 48° 50%
21 十月 (星期一) 晴時多雲 15° 59° 46° 10%
22 十月 (星期二) 晴時偶陣雨 12° 53° 46° 40%
23 十月 (星期三) 多雲時有雨 17° 62° 10° 50° 50%

月平均氣象數據 (紋別 - ****)

紋別

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 -2.6° 27.3° -2.5° 27.5° 1.6° 34.9° 8.8° 47.8° 13.9° 57° 16.3° 61.3° 20.0° 68° 23.0° 73.4° 20.2° 68.4° 14.7° 58.5° 7.0° 44.6° 0.4° 32.7°
最低氣溫 -9.3° 15.3° -9.9° 14.2° -5.4° 22.3° 0.6° 33.1° 5.2° 41.4° 9.5° 49.1° 13.9° 57° 16.4° 61.5° 12.3° 54.1° 5.9° 42.6° -0.3° 31.5° -5.9° 21.4°
降雨量 45mm 31mm 39mm 47mm 60mm 65mm 100mm 113mm 128mm 75mm 56mm 53mm

近鄰的城市