JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities | Rental Car | Special deals and events

紋別  (北海道)

26 四月 (星期五) 27 四月 (星期六)
33° 33°
-2° 29° -2° 29°
多雲轉偶陣雪 --% 多雲時有雪 60%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
28 四月 (星期日) 晴時多雲 12° 53° 32° 10%
29 四月 (星期一) 多雲時晴 14° 57° 39° 20%
30 四月 (星期二) 多雲 48° 39° 40%
01 五月 (星期三) 多雲時晴 10° 50° 37° 30%
02 五月 (星期四) 多雲時晴 10° 50° 37° 30%
03 五月 (星期五) 晴轉陰 13° 55° 33° 30%
04 五月 (星期六) 多雲時有偶陣雨 37° 33° 50%

月平均氣象數據 (紋別 - ****)

紋別

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 -2.6° 27.3° -2.5° 27.5° 1.6° 34.9° 8.8° 47.8° 13.9° 57° 16.3° 61.3° 20.0° 68° 23.0° 73.4° 20.2° 68.4° 14.7° 58.5° 7.0° 44.6° 0.4° 32.7°
最低氣溫 -9.3° 15.3° -9.9° 14.2° -5.4° 22.3° 0.6° 33.1° 5.2° 41.4° 9.5° 49.1° 13.9° 57° 16.4° 61.5° 12.3° 54.1° 5.9° 42.6° -0.3° 31.5° -5.9° 21.4°
降雨量 45mm 31mm 39mm 47mm 60mm 65mm 100mm 113mm 128mm 75mm 56mm 53mm

近鄰的城市