JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

網走  (北海道)

15 十月 (星期二) 16 十月 (星期三)
10° 50° 14° 57°
45° 41°
晴時有雨 --% 多雲時晴 30%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
17 十月 (星期四) 多雲時晴 12° 53° 42° 20%
18 十月 (星期五) 晴時多雲 13° 55° 41° 10%
19 十月 (星期六) 多雲時晴 15° 59° 44° 30%
20 十月 (星期日) 多雲時有偶陣雨 14° 57° 48° 50%
21 十月 (星期一) 晴時多雲 15° 59° 46° 10%
22 十月 (星期二) 晴時偶陣雨 15° 59° 10° 50° 40%
23 十月 (星期三) 多雲時有雨 15° 59° 10° 50° 50%

月平均氣象數據 (網走 - ****)

網走

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 -2.4° 27.7° -2.5° 27.5° 1.6° 34.9° 8.9° 48° 14.2° 57.6° 17.2° 63° 20.8° 69.4° 23.4° 74.1° 20.2° 68.4° 14.8° 58.6° 7.4° 45.3° 0.7° 33.3°
最低氣溫 -9.4° 15.1° -10.1° 13.8° -5.5° 22.1° 0.4° 32.7° 5.4° 41.7° 9.8° 49.6° 14.0° 57.2° 16.6° 61.9° 12.9° 55.2° 6.6° 43.9° 0.1° 32.2° -5.9° 21.4°
降雨量 55mm 36mm 44mm 52mm 62mm 54mm 87mm 101mm 108mm 70mm 60mm 59mm

近鄰的城市