JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

俱知安  (北海道)

15 八月 (星期六) 16 八月 (星期日)
28° 82° 28° 82°
17° 62° 17° 62°
多雲時有偶陣雨 --% 晴時多雲 10%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
17 八月 (星期一) 晴時多雲 27° 80° 15° 59° 20%
18 八月 (星期二) 多雲時晴 27° 80° 18° 64° 20%
19 八月 (星期三) 多雲 28° 82° 20° 68° 30%
20 八月 (星期四) 多雲 27° 80° 20° 68° 30%
21 八月 (星期五) 多雲 26° 78° 19° 66° 30%
22 八月 (星期六) 晴時多雲 26° 78° 17° 62° 30%
23 八月 (星期日) 晴時偶陣雨 22° 71° 18° 64° 40%

月平均氣象數據 (俱知安 - ****)

俱知安

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 -2.2° 28° -1.3° 29.7° 2.6° 36.7° 9.6° 49.3° 16.3° 61.3° 20.6° 69.1° 23.9° 75° 25.4° 77.7° 21.3° 70.3° 14.7° 58.5° 6.7° 44.1° 0.2° 32.4°
最低氣溫 -10.1° 13.8° -10.0° 14° -6.1° 21° 0.0° 32° 5.4° 41.7° 10.8° 51.4° 15.6° 60.1° 16.8° 62.2° 10.8° 51.4° 4.0° 39.2° -1.2° 29.8° -6.9° 19.6°
降雨量 189mm 133mm 93mm 68mm 75mm 52mm 96mm 142mm 134mm 133mm 177mm 187mm

近鄰的城市