JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

留萌  (北海道)

18 十月 (星期五) 19 十月 (星期六)
14° 57° 17° 62°
36° 41°
晴天 --% 多雲轉偶陣雨 50%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
20 十月 (星期日) 多雲時晴 15° 59° 44° 40%
21 十月 (星期一) 多雲時晴 18° 64° 44° 20%
22 十月 (星期二) 多雲時晴 19° 66° 10° 50° 20%
23 十月 (星期三) 多雲時晴 19° 66° 10° 50° 20%
24 十月 (星期四) 多雲時晴 17° 62° 10° 50° 30%
25 十月 (星期五) 晴時偶陣雨 14° 57° 44° 40%
26 十月 (星期六) 多雲時有雨 44° 41° 50%

月平均氣象數據 (留萌 - ****)

留萌

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 -1.3° 29.7° -0.8° 30.6° 2.8° 37° 9.4° 48.9° 14.8° 58.6° 18.8° 65.8° 22.7° 72.9° 24.6° 76.3° 20.9° 69.6° 14.9° 58.8° 7.6° 45.7° 1.4° 34.5°
最低氣溫 -7.9° 17.8° -7.8° 18° -4.0° 24.8° 1.6° 34.9° 6.6° 43.9° 11.8° 53.2° 16.3° 61.3° 17.8° 64° 12.7° 54.9° 6.6° 43.9° 0.9° 33.6° -4.4° 24.1°
降雨量 100mm 70mm 53mm 43mm 59mm 51mm 97mm 121mm 140mm 131mm 144mm 118mm

近鄰的城市