แนะนำการท่องเที่ยวมือเปล่า (Hands-Free Travel)

ท่องเที่ยวมือเปล่า (Hands-Free Travel) คือ อะไร
"Hands-Free" หมายถึง "การที่ท่านจะไม่ต้องพกพาหรือหิ้วสัมภาระขนาดใหญ่ใด ๆ เลย" เป็นบริการที่มีไว้สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาเยือนประเทศญี่ปุ่น โดยใช้บริการอันเยี่ยมยอดของประเทศญี่ปุ่นในด้านการจัดส่งสิ่งของหรือบริการรับฝากของชั่วคราวได้ เพื่อท่านจะสามารถเพลิดเพลินกับการท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นได้ด้วย "มือเปล่า" อย่างสะดวกสบาย

วิธีการใช้บริการท่องเที่ยวมือเปล่า (Hands-Free Travel)

ขั้นตอนที่ 1
หากท่านมีสัมภาระมาก ไปสถานทใด ๆ ก็ต้องลำบาก
ขั้นตอนที่ 2
มองหาร้านที่มีสัญลักษณ์แสดงการเป็นผู้ให้บริการจัดส่งหรือบริการรับฝากของชั่วคราว
ขั้นตอนที่ 3
เพียงกรอกข้อมูลต่าง ๆ ลงในเอกสาร ก็เสร็จสิ้นการลงทะเบียนอันแสนง่ายดาย

*กรณีระหว่างสนามบินนาริตะ และโรงแรมในตัวเมือง สามารถใช้บริการจัดส่งได้โดยคิดค่าบริการเพียง 1000 ถึง 2000 เยนเท่านั้น

ขั้นตอนที่ 4
ฝากสัมภาระของท่านไว้กับเจ้าหน้าที่ จากนั้น เริ่มต้นท่องเที่ยวด้วยมือเปล่า อย่างสะดวกสบาย
ขั้นตอนที่ 5
หลังเสร็จสิ้นการท่องเที่ยวแบบมือเปล่าแล้ว ท่านสามารถรับสัมภาระของท่านจากสถานที่ที่ท่านระบุไว้ได้

บริการจัดส่ง / บริการรับฝากชั่วคราว ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายแก่ท่านได้เป็นอย่างมาก


(1) รองรับภาษาที่หลากหลายของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ (2) บริการจัดส่ง/รับฝากชั่วคราวของประเทศญี่ปุ่นถือว่าเป็นบริการที่โดดเด่น ยอดเยี่ยมในแง่ของความปลอดภัย (3) สามารถจัดส่งถึงที่ได้ภายในวันเดียวกันหรือในวันเวลาที่ระบุไว้ได้ (4) เราพร้อมที่จะให้การชดเชยแก่ท่านในกรณีต่าง ๆ

ข้อควรระวังในการใช้บริการ

สัมภาระที่ลูกค้าสามารถใช้บริการได้ คือ

 • สัมภาระที่มีขนาดกว้าง ยาว หนา รวมกันไม่เกิน 160 ซม.
 • สัมภาระที่มีน้ำหนักไม่เกิน 25-30 กก.
 • สัมภาระที่มีมูลค่าไม่ถึง 300,000 เยน

*กรณีที่สัมภาระของท่านเกินกว่าขอบเขตที่กำหนดไว้ข้างต้น เงื่อนไขการให้บริการอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ให้บริการจัดส่ง/รับฝากชั่วคราว

สัมภาระที่ลูกค้าไม่สามารถใช้บริการจัดส่งได้ คือ

 • เงินสด และ/หรือหุ้นกู้ หรือพันธบัตร เช่น เช็คธนาคาร เป็นต้น
 • บัตรต่าง ๆ เช่น บัตรเครดิต เป็นต้น
 • สัตว์เลี้ยงชนิดต่าง ๆ เช่น สุนัข แมว เป็นต้น
 • เอกสารที่ยากต่อการทำเอกสารฉบับใหม่ เช่น หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) เป็นต้น
 • สิ่งของที่อาจก่อให้เกิดไฟไหม้ได้ เช่น ดอกไม้ไฟ และวัตถุมีพิษ และสารอันตราย

สัมภาระที่ อาจมีเงื่อนไขการให้บริการอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ให้บริการจัดส่ง/รับฝากชั่วคราว

 • สัมภาระขนาดใหญ่
 • สัมภาระที่เกินกว่าขอบเขตอุณหภูมิควบคุม

การชดเชยเมื่อเกิดการชำรุดหรือสูญหายของสิ่งของ

 • โดยหลัก จะชดเชยให้ตามมูลค่าความเสียหาย ทั้งนี้ มูลค่าการชดเชยความเสียหายอาจแตกต่างกันไปตามแต่บริษัทผู้ให้บริการจัดส่ง
 • การชดเชยนี้จะไม่ครอบคลุม ในกรณีที่การชำรุดหรือสูญหายนั้นเกิดจากข้อบกพร่องของสิ่งของนั้น สภาพความเสื่อมโทรมตามธรรมชาติของสิ่งของนั้น การถูกโจรกรรม อัคคีภัยที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย ภัยธรรมชาติที่ไม่อาจคาดคะเนได้ล่วงหน้า เป็นต้น

มีบริการการแจ้งสถานะการจัดส่งสิ่งของให้ลูกค้าทราบได้ เพียงท่านแจ้ง "หมายเลขเอกสารอ้างอิง" ซึ่งระบุไว้ที่เอกสารการจัดส่ง ให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทผู้ให้บริการจัดส่งทราบ
กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการรับสิ่งของได้ภายในเวลาทำการของวันดังกล่าว จะสามารถทำได้อีกครั้งในวันถัดไป ในกรณีนี้อาจมีค่าบริการเพิ่มเติมเกิดขึ้น

PAGE TOP