JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities | Rental Car | Special deals and events

ภูมิภาคชิโกกุ จูโคะคุ

chugoku

ฮิโรชิม่า


22° 71° / 15° 59°
--%

โคจิ


21° 69° / 17° 62°
--%

โอะกะยะมะ


22° 71° / 14° 57°
--%

ยะมะงุจิ


22° 71° / 13° 55°
--%

มะสึยะมะ


21° 69° / 16° 60°
--%

มะสึเอะ


20° 68° / 16° 60°
--%

ทะกะมะสึ


22° 71° / 16° 60°
--%

ทตโตะริ


20° 68° / 14° 57°
--%

โทะคุชิมะ


21° 69° / 16° 60°
--%

ย้อนกลับไปแผนที่ทั้งประเทศ

[คำนำ] อุณหภูมิสูงสุด / อุณหภูมิต่ำสุด / อัตราการเกิดฝนตก

  18 ตุลาคม (วันพุธ) 19 ตุลาคม (วันพฤหัสบดี)
    อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่ำสุด อัตราการเกิดฝนตก   อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่ำสุด อัตราการเกิดฝนตก
โอะกะยะมะ (โอะกะยะมะ) 22° 71° 14° 57° --% 18° 64° 12° 53° 60%
สึยะมะ (โอะกะยะมะ) 20° 68° 13° 55° --% 17° 62° 12° 53° 60%
ฮิโรชิม่า (ฮิโรชิม่า) 22° 71° 15° 59° --% 19° 66° 13° 55° 60%
โชะบะระ (ฮิโรชิม่า) 20° 68° 11° 51° --% 17° 62° 11° 51° 60%
มะสึเอะ (ชิมะเนะ) 20° 68° 16° 60° --% 19° 66° 13° 55° 60%
ฮะมะดะ (ชิมะเนะ) 20° 68° 14° 57° --% 19° 66° 13° 55° 60%
ไซโง (ชิมะเนะ) 18° 64° 15° 59° --% 19° 66° 14° 57° 60%
ทตโตะริ (ทตโตะริ) 20° 68° 14° 57° --% 19° 66° 12° 53° 60%
โยะนะโกะ (ทตโตะริ) 20° 68° 16° 60° --% 20° 68° 13° 55° 60%
โทะคุชิมะ (โทะกุชิมะ) 21° 69° 16° 60° --% 18° 64° 14° 57° 60%
ฮิวะซะ (โทะกุชิมะ) 21° 69° 16° 60° --% 19° 66° 16° 60° 60%
ทะกะมะสึ (คะงะวะ) 22° 71° 16° 60° --% 17° 62° 13° 55° 60%
มะสึยะมะ (เอะฮิเมะ) 21° 69° 16° 60° --% 18° 64° 13° 55° 60%
นีฮะมะ (เอะฮิเมะ) 20° 68° 16° 60° --% 18° 64° 15° 59° 60%
อุวะจิมะ (เอะฮิเมะ) 19° 66° 16° 60° --% 20° 68° 16° 60° 60%
โคจิ (โคจิ) 21° 69° 17° 62° --% 20° 68° 14° 57° 60%
มุโระโตะ (โคจิ) 18° 64° 16° 60° --% 17° 62° 15° 59° 60%
ชิมิซุ (โคจิ) 21° 69° 19° 66° --% 21° 69° 18° 64° 60%
ชิโมะโนะเซะกิ (ยะมะงุจิ) 20° 68° 16° 60° --% 21° 69° 15° 59° 50%
ยะมะงุจิ (ยะมะงุจิ) 22° 71° 13° 55° --% 20° 68° 14° 57° 50%
ยะไน (ยะมะงุจิ) 20° 68° 15° 59° --% 19° 66° 15° 59° 50%
ฮะงิ (ยะมะงุจิ) 21° 69° 14° 57° --% 20° 68° 14° 57° 50%