JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities | Rental Car | Special deals and events

มัตสึชิมะ - เซนได  (มิยะงิ)

23 กันยายน (วันเสาร์) 24 กันยายน (วันอาทิตย์)
22° 72° 26° 78°
17° 63° 17° 62°
มีเมฆมากสลับกับมีฝนตก --% ท้องฟ้าแจ่มใสสลับกับมีเมฆมาก 10%
    อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่ำสุด อัตราการเกิดฝนตก
25 กันยายน (วันจันทร์) ท้องฟ้าแจ่มใสสลับกับมีเมฆมาก 26° 78° 16° 60° 10%
26 กันยายน (วันอังคาร) ท้องฟ้าแจ่มใสสลับกับมีเมฆมาก 26° 78° 16° 60° 10%
27 กันยายน (วันพุธ) มีเมฆมากสลับกับท้องฟ้าแจ่มใส 25° 77° 16° 60° 30%
28 กันยายน (วันพฤหัสบดี) มีเมฆมาก 24° 75° 17° 62° 40%
29 กันยายน (วันศุกร์) มีเมฆมากสลับกับท้องฟ้าแจ่มใส 23° 73° 15° 59° 20%
30 กันยายน (วันเสาร์) ท้องฟ้าแจ่มใสและมีฝนตกเป็นบางครั้ง 24° 75° 15° 59° 40%
01 ตุลาคม (วันอาทิตย์) ท้องฟ้าแจ่มใสสลับกับมีเมฆมาก 23° 73° 14° 57° 30%

ข้อมูลสภาพอากาศเฉลี่ยรายเดือน (เซนได - ลอสแอนเจลิส)

เปลี่ยนเมือง

มัตสึชิมะ - เซนได

  มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
อุณหภูมิสูงสุด 5.3° 41.5° 5.9° 42.6° 9.2° 48.6° 15.0° 59° 19.4° 66.9° 22.3° 72.1° 25.7° 78.3° 27.9° 82.2° 24.4° 75.9° 19.4° 66.9° 13.7° 56.7° 8.4° 47.1°
อุณหภูมิต่ำสุด -1.7° 28.9° -1.5° 29.3° 0.9° 33.6° 6.1° 43° 11.1° 52° 15.5° 59.9° 19.5° 67.1° 21.4° 70.5° 17.6° 63.7° 11.2° 52.2° 5.2° 41.4° 0.9° 33.6°
ปริมาณน้ำฝน 37mm 38mm 68mm 98mm 110mm 146mm 179mm 167mm 188mm 122mm 65mm 37mm

ลอสแอนเจลิส

  มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
อุณหภูมิสูงสุด 18.7° 65.7° 18.8° 65.8° 18.6° 65.5° 19.7° 67.5° 20.6° 69.1° 22.2° 72° 24.1° 75.4° 24.8° 76.6° 24.8° 76.6° 23.6° 74.5° 21.3° 70.3° 18.8° 65.8°
อุณหภูมิต่ำสุด 8.8° 47.8° 9.6° 49.3° 10.3° 50.5° 11.6° 52.9° 13.5° 56.3° 15.3° 59.5° 17.1° 62.8° 17.9° 64.2° 17.3° 63.1° 15.1° 59.2° 11.6° 52.9° 8.8° 47.8°
ปริมาณน้ำฝน 61mm 64mm 50mm 18mm 4mm 1mm 0mm 4mm 8mm 9mm 45mm 42mm

เมืองใกล้เคียง