JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities | Rental Car | Special deals and events

โอะตะรุ - ซัปโปะโระ  (ฮอกไกโด)

18 ตุลาคม (วันพุธ) 19 ตุลาคม (วันพฤหัสบดี)
11° 52° 13° 55°
43° 37°
มีเมฆมากสลับกับมีฝนตก --% ท้องฟ้าแจ่มใสสลับกับมีเมฆมาก 20%
    อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่ำสุด อัตราการเกิดฝนตก
20 ตุลาคม (วันศุกร์) ท้องฟ้าแจ่มใสสลับกับมีเมฆมาก 15° 59° 42° 20%
21 ตุลาคม (วันเสาร์) มีเมฆมากสลับกับท้องฟ้าแจ่มใส 15° 59° 44° 20%
22 ตุลาคม (วันอาทิตย์) ท้องฟ้าแจ่มใสสลับกับมีเมฆมาก 16° 60° 44° 10%
23 ตุลาคม (วันจันทร์) มีเมฆมากและมีฝนตกเป็นบางครั้ง 14° 57° 44° 60%
24 ตุลาคม (วันอังคาร) มีเมฆมากและมีฝนตกเป็นบางครั้ง 13° 55° 42° 50%
25 ตุลาคม (วันพุธ) ท้องฟ้าแจ่มใสและมีฝนตกเป็นบางครั้ง 14° 57° 44° 40%
26 ตุลาคม (วันพฤหัสบดี) มีเมฆมากและมีฝนตกเป็นบางครั้ง 11° 51° 46° 50%

ข้อมูลสภาพอากาศเฉลี่ยรายเดือน (ซัปโปะโระ - ลอสแอนเจลิส)

เปลี่ยนเมือง

โอะตะรุ - ซัปโปะโระ

  มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
อุณหภูมิสูงสุด -0.6° 30.9° 0.1° 32.2° 4.0° 39.2° 11.5° 52.7° 17.3° 63.1° 21.5° 70.7° 24.9° 76.8° 26.4° 79.5° 22.4° 72.3° 16.2° 61.2° 8.5° 47.3° 2.1° 35.8°
อุณหภูมิต่ำสุด -7.0° 19.4° -6.6° 20.1° -2.9° 26.8° 3.2° 37.8° 8.3° 46.9° 12.9° 55.2° 17.3° 63.1° 19.1° 66.4° 14.2° 57.6° 7.5° 45.5° 1.3° 34.3° -4.1° 24.6°
ปริมาณน้ำฝน 114mm 94mm 78mm 57mm 53mm 47mm 81mm 124mm 135mm 109mm 104mm 112mm

ลอสแอนเจลิส

  มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
อุณหภูมิสูงสุด 18.7° 65.7° 18.8° 65.8° 18.6° 65.5° 19.7° 67.5° 20.6° 69.1° 22.2° 72° 24.1° 75.4° 24.8° 76.6° 24.8° 76.6° 23.6° 74.5° 21.3° 70.3° 18.8° 65.8°
อุณหภูมิต่ำสุด 8.8° 47.8° 9.6° 49.3° 10.3° 50.5° 11.6° 52.9° 13.5° 56.3° 15.3° 59.5° 17.1° 62.8° 17.9° 64.2° 17.3° 63.1° 15.1° 59.2° 11.6° 52.9° 8.8° 47.8°
ปริมาณน้ำฝน 61mm 64mm 50mm 18mm 4mm 1mm 0mm 4mm 8mm 9mm 45mm 42mm

เมืองใกล้เคียง