JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities | Rental Car | Special deals and events

ยุฟุอิน - โออิตะ  (โอะอิตะ)

18 ตุลาคม (วันพุธ) 19 ตุลาคม (วันพฤหัสบดี)
21° 70° 19° 66°
18° 64° 16° 60°
หลังจากมีเมฆมากจะมีฝนตก --% หลังจากฝนตกมีเมฆมาก 70%
    อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่ำสุด อัตราการเกิดฝนตก
20 ตุลาคม (วันศุกร์) มีเมฆมาก 21° 69° 15° 59° 30%
21 ตุลาคม (วันเสาร์) มีเมฆมากและมีฝนตกเป็นบางครั้ง 20° 68° 15° 59° 50%
22 ตุลาคม (วันอาทิตย์) มีเมฆมากสลับกับมีฝนตก 21° 69° 16° 60° 70%
23 ตุลาคม (วันจันทร์) มีเมฆมากและมีฝนตกเป็นบางครั้ง 22° 71° 17° 62° 60%
24 ตุลาคม (วันอังคาร) มีเมฆมาก 21° 69° 17° 62° 40%
25 ตุลาคม (วันพุธ) ท้องฟ้าแจ่มใสและมีฝนตกเป็นบางครั้ง 24° 75° 19° 66° 40%
26 ตุลาคม (วันพฤหัสบดี) มีเมฆมากสลับกับท้องฟ้าแจ่มใส 22° 71° 21° 69° 30%

ข้อมูลสภาพอากาศเฉลี่ยรายเดือน (โออิตะ - ลอสแอนเจลิส)

เปลี่ยนเมือง

ยุฟุอิน - โออิตะ

  มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
อุณหภูมิสูงสุด 10.5° 50.9° 11.1° 52° 14.1° 57.4° 19.3° 66.7° 23.5° 74.3° 26.5° 79.7° 30.6° 87.1° 31.8° 89.2° 28.0° 82.4° 22.9° 73.2° 17.9° 64.2° 13.0° 55.4°
อุณหภูมิต่ำสุด 2.2° 36° 2.7° 36.9° 5.4° 41.7° 9.9° 49.8° 14.5° 58.1° 18.9° 66° 23.2° 73.8° 23.8° 74.8° 20.5° 68.9° 14.5° 58.1° 9.1° 48.4° 4.1° 39.4°
ปริมาณน้ำฝน 45mm 65mm 112mm 129mm 150mm 274mm 253mm 172mm 220mm 121mm 69mm 34mm

ลอสแอนเจลิส

  มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
อุณหภูมิสูงสุด 18.7° 65.7° 18.8° 65.8° 18.6° 65.5° 19.7° 67.5° 20.6° 69.1° 22.2° 72° 24.1° 75.4° 24.8° 76.6° 24.8° 76.6° 23.6° 74.5° 21.3° 70.3° 18.8° 65.8°
อุณหภูมิต่ำสุด 8.8° 47.8° 9.6° 49.3° 10.3° 50.5° 11.6° 52.9° 13.5° 56.3° 15.3° 59.5° 17.1° 62.8° 17.9° 64.2° 17.3° 63.1° 15.1° 59.2° 11.6° 52.9° 8.8° 47.8°
ปริมาณน้ำฝน 61mm 64mm 50mm 18mm 4mm 1mm 0mm 4mm 8mm 9mm 45mm 42mm

เมืองใกล้เคียง