JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities | Rental Car | Special deals and events

ยุฟุอิน - โออิตะ  (โอะอิตะ)

22 สิงหาคม (วันอังคาร) 23 สิงหาคม (วันพุธ)
34° 93° 34° 93°
25° 77° 25° 77°
มีเมฆมากสลับกับท้องฟ้าแจ่มใส --% ท้องฟ้าแจ่มใสสลับกับมีเมฆมาก 20%
    อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่ำสุด อัตราการเกิดฝนตก
24 สิงหาคม (วันพฤหัสบดี) ท้องฟ้าแจ่มใสสลับกับมีเมฆมาก 35° 95° 26° 78° 10%
25 สิงหาคม (วันศุกร์) ท้องฟ้าแจ่มใสสลับกับมีเมฆมาก 35° 95° 26° 78° 10%
26 สิงหาคม (วันเสาร์) มีเมฆมากสลับกับท้องฟ้าแจ่มใส 34° 93° 26° 78° 30%
27 สิงหาคม (วันอาทิตย์) ท้องฟ้าแจ่มใสสลับกับมีเมฆมาก 34° 93° 25° 77° 20%
28 สิงหาคม (วันจันทร์) ท้องฟ้าแจ่มใสสลับกับมีเมฆมาก 34° 93° 25° 77° 20%
29 สิงหาคม (วันอังคาร) ท้องฟ้าแจ่มใสและมีฝนตกเป็นบางครั้ง 29° 84° 27° 80° 40%
30 สิงหาคม (วันพุธ) ท้องฟ้าแจ่มใสสลับกับมีเมฆมาก 28° 82° 26° 78° 30%

ข้อมูลสภาพอากาศเฉลี่ยรายเดือน (โออิตะ - ลอสแอนเจลิส)

เปลี่ยนเมือง

ยุฟุอิน - โออิตะ

  มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
อุณหภูมิสูงสุด 10.5° 50.9° 11.1° 52° 14.1° 57.4° 19.3° 66.7° 23.5° 74.3° 26.5° 79.7° 30.6° 87.1° 31.8° 89.2° 28.0° 82.4° 22.9° 73.2° 17.9° 64.2° 13.0° 55.4°
อุณหภูมิต่ำสุด 2.2° 36° 2.7° 36.9° 5.4° 41.7° 9.9° 49.8° 14.5° 58.1° 18.9° 66° 23.2° 73.8° 23.8° 74.8° 20.5° 68.9° 14.5° 58.1° 9.1° 48.4° 4.1° 39.4°
ปริมาณน้ำฝน 45mm 65mm 112mm 129mm 150mm 274mm 253mm 172mm 220mm 121mm 69mm 34mm

ลอสแอนเจลิส

  มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
อุณหภูมิสูงสุด 18.7° 65.7° 18.8° 65.8° 18.6° 65.5° 19.7° 67.5° 20.6° 69.1° 22.2° 72° 24.1° 75.4° 24.8° 76.6° 24.8° 76.6° 23.6° 74.5° 21.3° 70.3° 18.8° 65.8°
อุณหภูมิต่ำสุด 8.8° 47.8° 9.6° 49.3° 10.3° 50.5° 11.6° 52.9° 13.5° 56.3° 15.3° 59.5° 17.1° 62.8° 17.9° 64.2° 17.3° 63.1° 15.1° 59.2° 11.6° 52.9° 8.8° 47.8°
ปริมาณน้ำฝน 61mm 64mm 50mm 18mm 4mm 1mm 0mm 4mm 8mm 9mm 45mm 42mm

เมืองใกล้เคียง