JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities | Rental Car | Special deals and events

ฟุระโนะ - อะซะฮิกะวะ  (ฮอกไกโด)

24 กุมภาพันธ์ (วันเสาร์) 25 กุมภาพันธ์ (วันอาทิตย์)
-4° 25° -4° 25°
-11° 13° -11° 13°
มีเมฆมากสลับกับมีหิมะตก --% มีเมฆมากและหิมะตกเป็นบางครั้ง 50%
    อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่ำสุด อัตราการเกิดฝนตก
26 กุมภาพันธ์ (วันจันทร์) มีเมฆมากสลับกับท้องฟ้าแจ่มใส -4° 25° -15° 20%
27 กุมภาพันธ์ (วันอังคาร) มีเมฆมาก -3° 27° -19° -2° 20%
28 กุมภาพันธ์ (วันพุธ) มีเมฆมากสลับกับท้องฟ้าแจ่มใส -1° 31° -13° 40%
01 มีนาคม (วันพฤหัสบดี) มีเมฆมากและหิมะตกเป็นบางครั้ง 35° -10° 14° 60%
02 มีนาคม (วันศุกร์) มีเมฆมากและหิมะตกเป็นบางครั้ง 33° -7° 20° 60%
03 มีนาคม (วันเสาร์) มีเมฆมากสลับกับมีหิมะตก -2° 29° -8° 18° 50%
04 มีนาคม (วันอาทิตย์) ท้องฟ้าแจ่มใสและมีหิมะตกเป็นบางครั้ง 32° -11° 13° 40%

ข้อมูลสภาพอากาศเฉลี่ยรายเดือน (อะซะฮิกะวะ - ลอสแอนเจลิส)

เปลี่ยนเมือง

ฟุระโนะ - อะซะฮิกะวะ

  มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
อุณหภูมิสูงสุด -3.5° 25.7° -2.1° 28.2° 2.6° 36.7° 11.7° 53.1° 17.7° 63.9° 22.9° 73.2° 25.8° 78.4° 26.3° 79.3° 21.6° 70.9° 14.8° 58.6° 5.8° 42.4° -0.8° 30.6°
อุณหภูมิต่ำสุด -12.3° 9.9° -12.7° 9.1° -6.3° 20.7° 0.0° 32° 5.4° 41.7° 11.6° 52.9° 15.9° 60.6° 16.8° 62.2° 11.2° 52.2° 3.9° 39° -2.0° 28.4° -7.9° 17.8°
ปริมาณน้ำฝน 70mm 51mm 54mm 48mm 65mm 64mm 109mm 134mm 131mm 104mm 117mm 97mm

ลอสแอนเจลิส

  มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
อุณหภูมิสูงสุด 18.7° 65.7° 18.8° 65.8° 18.6° 65.5° 19.7° 67.5° 20.6° 69.1° 22.2° 72° 24.1° 75.4° 24.8° 76.6° 24.8° 76.6° 23.6° 74.5° 21.3° 70.3° 18.8° 65.8°
อุณหภูมิต่ำสุด 8.8° 47.8° 9.6° 49.3° 10.3° 50.5° 11.6° 52.9° 13.5° 56.3° 15.3° 59.5° 17.1° 62.8° 17.9° 64.2° 17.3° 63.1° 15.1° 59.2° 11.6° 52.9° 8.8° 47.8°
ปริมาณน้ำฝน 61mm 64mm 50mm 18mm 4mm 1mm 0mm 4mm 8mm 9mm 45mm 42mm

เมืองใกล้เคียง