JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities | Rental Car | Special deals and events

ชิมิซุ  (โคจิ)

19 มีนาคม (วันจันทร์) 20 มีนาคม (วันอังคาร)
17° 62° 17° 62°
13° 55° 13° 55°
มีเมฆมากสลับกับมีฝนตก --% มีฝนตก 100%
    อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่ำสุด อัตราการเกิดฝนตก
21 มีนาคม (วันพุธ) มีฝนตกสลับหยุดตก 17° 62° 48° 100%
22 มีนาคม (วันพฤหัสบดี) มีเมฆมากสลับกับท้องฟ้าแจ่มใส 14° 57° 41° 40%
23 มีนาคม (วันศุกร์) ท้องฟ้าแจ่มใสสลับกับมีเมฆมาก 18° 64° 35° 20%
24 มีนาคม (วันเสาร์) ท้องฟ้าแจ่มใสสลับกับมีเมฆมาก 20° 68° 39° 20%
25 มีนาคม (วันอาทิตย์) ท้องฟ้าแจ่มใสสลับกับมีเมฆมาก 21° 69° 42° 10%
26 มีนาคม (วันจันทร์) ท้องฟ้าแจ่มใสสลับกับมีเมฆมาก 17° 62° 10° 50° 30%
27 มีนาคม (วันอังคาร) มีเมฆมากสลับกับมีฝนตก 17° 62° 14° 57° 50%

ข้อมูลสภาพอากาศเฉลี่ยรายเดือน (ชิมิซุ - ลอสแอนเจลิส)

เปลี่ยนเมือง

ชิมิซุ

  มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
อุณหภูมิสูงสุด 12.2° 54° 13.0° 55.4° 15.7° 60.3° 19.7° 67.5° 22.9° 73.2° 25.2° 77.4° 28.7° 83.7° 29.9° 85.8° 28.0° 82.4° 23.8° 74.8° 19.3° 66.7° 14.6° 58.3°
อุณหภูมิต่ำสุด 5.3° 41.5° 6.0° 42.8° 8.9° 48° 13.5° 56.3° 17.4° 63.3° 20.8° 69.4° 24.5° 76.1° 25.4° 77.7° 23.1° 73.6° 18.2° 64.8° 13.1° 55.6° 7.9° 46.2°
ปริมาณน้ำฝน 93mm 125mm 201mm 224mm 236mm 330mm 212mm 247mm 366mm 230mm 142mm 73mm

ลอสแอนเจลิส

  มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
อุณหภูมิสูงสุด 18.7° 65.7° 18.8° 65.8° 18.6° 65.5° 19.7° 67.5° 20.6° 69.1° 22.2° 72° 24.1° 75.4° 24.8° 76.6° 24.8° 76.6° 23.6° 74.5° 21.3° 70.3° 18.8° 65.8°
อุณหภูมิต่ำสุด 8.8° 47.8° 9.6° 49.3° 10.3° 50.5° 11.6° 52.9° 13.5° 56.3° 15.3° 59.5° 17.1° 62.8° 17.9° 64.2° 17.3° 63.1° 15.1° 59.2° 11.6° 52.9° 8.8° 47.8°
ปริมาณน้ำฝน 61mm 64mm 50mm 18mm 4mm 1mm 0mm 4mm 8mm 9mm 45mm 42mm

เมืองใกล้เคียง