Matsumoto (Nagano)

18, Nov.
10° 
--%
19, Nov.
 
20%
20, Nov.
  -3°
20%