JNTO Global Home |  Weather |  Hotels & Ryokan |  Restaurants |  Tours & Activities

Kanto Area

  01 May (Monday) 02 May (Tuesday)
    High Low Precip   High Low Precip
Mito (Ibaraki) 24° 75° 48° --% 19° 66° 48° 10%
Tsuchiura (Ibaraki) 25° 77° 10° 50° --% 19° 66° 46° 10%
Utsunomiya (Tochigi) 25° 77° 11° 51° --% 22° 71° 10° 50° 10%
Otawara (Tochigi) 24° 75° 10° 50° --% 20° 68° 46° 10%
Maebashi (Gunma) 25° 77° 12° 53° --% 22° 71° 10° 50° 10%
Minakami (Gunma) 21° 69° 44° --% 19° 66° 42° 10%
Saitama (Saitama) 27° 80° 11° 51° --% 21° 69° 10° 50° 10%
Kumagaya (Saitama) 26° 78° 12° 53° --% 23° 73° 11° 51° 10%
Chichibu (Saitama) 28° 82° 10° 50° --% 22° 71° 44° 10%
Tokyo (Tokyo) 26° 78° 13° 55° --% 21° 69° 13° 55° 10%
Oshima (Tokyo) 22° 71° 14° 57° --% 20° 68° 12° 53° 10%
Hachijo-jima (Tokyo) 21° 69° 16° 60° --% 19° 66° 13° 55° 10%
Chichi-jima (Tokyo) 24° 75° 19° 66° --% 25° 77° 20° 68° 10%
Chiba (Chiba) 24° 75° 13° 55° --% 20° 68° 12° 53° 10%
Choshi (Chiba) 22° 71° 13° 55° --% 18° 64° 13° 55° 10%
Tateyama (Chiba) 24° 75° 12° 53° --% 19° 66° 10° 50° 10%
Yokohama (Kanagawa) 25° 77° 14° 57° --% 21° 69° 14° 57° 10%
Odawara (Kanagawa) 26° 78° 12° 53° --% 20° 68° 48° 10%