JNTO Global Home |  Weather |  Hotels & Ryokan |  Restaurants |  Tours & Activities

九州・冲绳地区

  24 四月 (星期一) 25 四月 (星期二)
    最高气温 最低气温 降水概率   最高气温 最低气温 降水概率
名濑 (鹿儿岛) 24° 75° 17° 63° --% 25° 77° 19° 66° 10%
福冈 (福冈) 25° 77° 12° 54° --% 25° 77° 14° 57° 20%
北九州 (福冈) 24° 75° 10° 50° --% 24° 75° 14° 57° 20%
饭冢 (福冈) 25° 77° 46° --% 25° 77° 12° 53° 20%
久留米 (福冈) 26° 79° 10° 50° --% 25° 77° 14° 57° 20%
大分 (大分) 22° 72° 48° --% 21° 69° 13° 55° 30%
中津 (大分) 22° 72° 45° --% 22° 71° 13° 55° 30%
日田 (大分) 25° 77° 45° --% 25° 77° 13° 55° 30%
佐伯 (大分) 21° 70° 46° --% 21° 69° 14° 57° 30%
长崎 (长崎) 23° 73° 13° 55° --% 23° 73° 14° 57° 20%
佐世保 (长崎) 23° 73° 11° 52° --% 23° 73° 16° 60° 20%
严原 (长崎) 21° 70° 10° 50° --% 20° 68° 12° 53° 20%
福江 (长崎) 21° 70° 10° 50° --% 20° 68° 16° 60° 20%
佐贺 (佐贺) 25° 77° 11° 52° --% 25° 77° 14° 57° 20%
伊万里 (佐贺) 24° 75° 46° --% 23° 73° 14° 57° 20%
熊本 (熊本) 25° 77° 10° 50° --% 25° 77° 14° 57° 20%
阿苏乙姬 (熊本) 20° 68° 41° --% 20° 68° 11° 51° 20%
牛深 (熊本) 23° 73° 12° 54° --% 23° 73° 16° 60° 20%
人吉 (熊本) 23° 73° 46° --% 22° 71° 13° 55° 20%
宫崎 (宫崎) 22° 72° 11° 52° --% 22° 71° 14° 57° 20%
延冈 (宫崎) 21° 70° 10° 50° --% 21° 69° 14° 57° 20%
都城 (宫崎) 23° 73° 10° 50° --% 22° 71° 14° 57° 20%
高千穗 (宫崎) 21° 70° 41° --% 19° 66° 11° 51° 20%
鹿儿岛 (鹿儿岛) 22° 72° 13° 55° --% 24° 75° 15° 59° 10%
鹿屋 (鹿儿岛) 21° 70° 11° 52° --% 22° 71° 15° 59° 10%
西之表 (鹿儿岛) 20° 68° 15° 59° --% 22° 71° 16° 60° 10%
那霸 (冲绳) 25° 77° 18° 64° --% 26° 78° 21° 69° 20%
名护 (冲绳) 25° 77° 16° 61° --% 25° 77° 20° 68° 20%
久米岛 (冲绳) 26° 79° 18° 64° --% 26° 78° 21° 69° 20%
南大东岛 (冲绳) 25° 77° 18° 64° --% 26° 78° 20° 68° 20%
宫古岛 (冲绳) 25° 77° 21° 70° --% 27° 80° 22° 71° 40%
石垣岛 (冲绳) 27° 81° 20° 68° --% 27° 80° 23° 73° 40%
与那国岛 (冲绳) 26° 79° 21° 70° --% 28° 82° 23° 73° 40%