JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities | Rental Car | Special deals and events

九州・冲绳地区

kyushu

福冈


24° 75° / 20° 68°
--%

鹿儿岛


26° 79° / 21° 70°
--%

那霸


28° 82° / 23° 73°
--%

长崎


24° 75° / 18° 64°
--%

熊本


26° 79° / 19° 66°
--%

大分


24° 75° / 19° 66°
--%

宫崎


23° 73° / 19° 66°
--%

佐贺


23° 73° / 20° 68°
--%

石垣岛


29° 84° / 24° 75°
--%

回到全国地图

[图例] 最高气温 / 最低气温 / 降水概率

  24 五月 (星期三) 25 五月 (星期四)
    最高气温 最低气温 降水概率   最高气温 最低气温 降水概率
名濑 (鹿儿岛) 26° 79° 21° 70° --% 26° 78° 21° 69° 80%
福冈 (福冈) 24° 75° 20° 68° --% 26° 78° 19° 66° 20%
北九州 (福冈) 25° 77° 19° 66° --% 26° 78° 19° 66° 20%
饭冢 (福冈) 24° 75° 18° 64° --% 27° 80° 18° 64° 20%
久留米 (福冈) 24° 75° 20° 68° --% 28° 82° 20° 68° 20%
大分 (大分) 24° 75° 19° 66° --% 26° 78° 18° 64° 30%
中津 (大分) 23° 73° 18° 64° --% 25° 77° 19° 66° 30%
日田 (大分) 25° 77° 18° 64° --% 28° 82° 18° 64° 30%
佐伯 (大分) 24° 75° 17° 63° --% 25° 77° 19° 66° 30%
长崎 (长崎) 24° 75° 18° 64° --% 25° 77° 18° 64° 20%
佐世保 (长崎) 24° 75° 19° 66° --% 26° 78° 20° 68° 20%
严原 (长崎) 25° 77° 19° 66° --% 25° 77° 18° 64° 20%
福江 (长崎) 25° 77° 18° 64° --% 25° 77° 17° 62° 20%
佐贺 (佐贺) 23° 73° 20° 68° --% 27° 80° 19° 66° 20%
伊万里 (佐贺) 23° 73° 17° 63° --% 26° 78° 17° 62° 20%
熊本 (熊本) 26° 79° 19° 66° --% 27° 80° 18° 64° 30%
阿苏乙姬 (熊本) 23° 73° 15° 59° --% 24° 75° 15° 59° 30%
牛深 (熊本) 25° 77° 19° 66° --% 25° 77° 19° 66° 30%
人吉 (熊本) 26° 79° 17° 63° --% 27° 80° 17° 62° 30%
宫崎 (宫崎) 23° 73° 19° 66° --% 24° 75° 18° 64° 70%
延冈 (宫崎) 23° 73° 18° 64° --% 26° 78° 18° 64° 70%
都城 (宫崎) 25° 77° 18° 64° --% 23° 73° 19° 66° 70%
高千穗 (宫崎) 23° 73° 15° 59° --% 26° 78° 16° 60° 70%
鹿儿岛 (鹿儿岛) 26° 79° 21° 70° --% 25° 77° 20° 68° 60%
鹿屋 (鹿儿岛) 27° 81° 18° 64° --% 22° 71° 18° 64° 60%
西之表 (鹿儿岛) 26° 79° 18° 64° --% 23° 73° 19° 66° 60%
那霸 (冲绳) 28° 82° 23° 73° --% 27° 80° 24° 75° 70%
名护 (冲绳) 28° 82° 23° 73° --% 27° 80° 23° 73° 70%
久米岛 (冲绳) 28° 82° 23° 73° --% 26° 78° 23° 73° 70%
南大东岛 (冲绳) 26° 79° 22° 72° --% 28° 82° 22° 71° 50%
宫古岛 (冲绳) 27° 81° 24° 75° --% 28° 82° 23° 73° 80%
石垣岛 (冲绳) 29° 84° 24° 75° --% 29° 84° 24° 75° 80%
与那国岛 (冲绳) 27° 81° 25° 77° --% 26° 78° 23° 73° 80%