JNTO Global Home |  Weather |  Hotels & Ryokan |  Restaurants |  Tours & Activities

九州・冲绳地区

  26 二月 (星期天) 27 二月 (星期一)
    最高气温 最低气温 降水概率   最高气温 最低气温 降水概率
名濑 (鹿儿岛) 15° 59° 10° 50° --% 18° 64° 12° 53° 30%
福冈 (福冈) 14° 57° 39° --% 13° 55° 37° 10%
北九州 (福冈) 12° 54° 39° --% 13° 55° 33° 10%
饭冢 (福冈) 13° 55° 34° --% 14° 57° -1° 31° 10%
久留米 (福冈) 14° 57° 34° --% 14° 57° 32° 10%
大分 (大分) 13° 55° 36° --% 12° 53° 33° 10%
中津 (大分) 11° 52° 36° --% 11° 51° 32° 10%
日田 (大分) 13° 55° -2° 28° --% 15° 59° -2° 29° 10%
佐伯 (大分) 12° 54° 34° --% 13° 55° 35° 10%
长崎 (长崎) 12° 54° 41° --% 13° 55° 37° 10%
佐世保 (长崎) 13° 55° 41° --% 13° 55° 35° 10%
严原 (长崎) 12° 54° 39° --% 12° 53° 39° 20%
福江 (长崎) 12° 54° 41° --% 13° 55° 39° 10%
佐贺 (佐贺) 14° 57° 36° --% 13° 55° 33° 10%
伊万里 (佐贺) 12° 54° 36° --% 13° 55° -1° 31° 10%
熊本 (熊本) 12° 54° 34° --% 14° 57° 33° 10%
阿苏乙姬 (熊本) 48° -4° 25° --% 11° 51° -6° 22° 10%
牛深 (熊本) 12° 54° 45° --% 14° 57° 42° 10%
人吉 (熊本) 12° 54° -1° 30° --% 14° 57° -1° 31° 10%
宫崎 (宫崎) 13° 55° 37° --% 15° 59° 39° 10%
延冈 (宫崎) 14° 57° 34° --% 15° 59° 35° 10%
都城 (宫崎) 13° 55° 34° --% 15° 59° 33° 10%
高千穗 (宫崎) 11° 52° -2° 28° --% 14° 57° -3° 27° 10%
鹿儿岛 (鹿儿岛) 15° 59° 39° --% 16° 60° 41° 10%
鹿屋 (鹿儿岛) 14° 57° 34° --% 15° 59° 35° 10%
西之表 (鹿儿岛) 13° 55° 46° --% 14° 57° 46° 10%
那霸 (冲绳) 17° 63° 14° 57° --% 19° 66° 15° 59° 40%
名护 (冲绳) 17° 63° 13° 55° --% 18° 64° 15° 59° 40%
久米岛 (冲绳) 17° 63° 14° 57° --% 19° 66° 16° 60° 40%
南大东岛 (冲绳) 19° 66° 16° 61° --% 20° 68° 16° 60° 50%
宫古岛 (冲绳) 19° 66° 17° 63° --% 21° 69° 17° 62° 40%
石垣岛 (冲绳) 21° 70° 18° 64° --% 22° 71° 17° 62° 40%
与那国岛 (冲绳) 19° 66° 18° 64° --% 20° 68° 17° 62° 40%