JNTO Global Home |  Weather |  Hotels & Ryokan |  Restaurants |  Tours & Activities

九州・冲绳地区

  26 三月 (星期天) 27 三月 (星期一)
    最高气温 最低气温 降水概率   最高气温 最低气温 降水概率
名濑 (鹿儿岛) 19° 66° 15° 59° --% 18° 64° 14° 57° 10%
福冈 (福冈) 15° 59° 45° --% 13° 55° 10° 50° 30%
北九州 (福冈) 15° 59° 43° --% 13° 55° 48° 30%
饭冢 (福冈) 15° 59° 41° --% 13° 55° 46° 30%
久留米 (福冈) 15° 59° 43° --% 13° 55° 44° 30%
大分 (大分) 13° 55° 45° --% 16° 60° 46° 30%
中津 (大分) 13° 55° 43° --% 13° 55° 44° 30%
日田 (大分) 16° 61° 43° --% 12° 53° 42° 30%
佐伯 (大分) 14° 57° 43° --% 15° 59° 42° 30%
长崎 (长崎) 14° 57° 45° --% 12° 53° 46° 30%
佐世保 (长崎) 14° 57° 45° --% 12° 53° 46° 30%
严原 (长崎) 13° 55° 45° --% 12° 53° 46° 30%
福江 (长崎) 14° 57° 45° --% 13° 55° 46° 30%
佐贺 (佐贺) 15° 59° 43° --% 13° 55° 46° 30%
伊万里 (佐贺) 14° 57° 39° --% 12° 53° 44° 30%
熊本 (熊本) 15° 59° 45° --% 14° 57° 44° 30%
阿苏乙姬 (熊本) 12° 54° 39° --% 48° 37° 30%
牛深 (熊本) 15° 59° 46° --% 13° 55° 48° 30%
人吉 (熊本) 15° 59° 45° --% 13° 55° 42° 30%
宫崎 (宫崎) 17° 63° 48° --% 16° 60° 46° 30%
延冈 (宫崎) 16° 61° 46° --% 16° 60° 42° 30%
都城 (宫崎) 17° 63° 45° --% 15° 59° 44° 30%
高千穗 (宫崎) 14° 57° 41° --% 11° 51° 41° 30%
鹿儿岛 (鹿儿岛) 17° 63° 48° --% 16° 60° 48° 40%
鹿屋 (鹿儿岛) 16° 61° 43° --% 15° 59° 44° 40%
西之表 (鹿儿岛) 16° 61° 12° 54° --% 14° 57° 11° 51° 40%
那霸 (冲绳) 19° 66° 16° 61° --% 18° 64° 15° 59° 10%
名护 (冲绳) 19° 66° 16° 61° --% 18° 64° 15° 59° 10%
久米岛 (冲绳) 19° 66° 16° 61° --% 18° 64° 14° 57° 10%
南大东岛 (冲绳) 22° 72° 18° 64° --% 20° 68° 16° 60° 10%
宫古岛 (冲绳) 19° 66° 17° 63° --% 19° 66° 16° 60° 10%
石垣岛 (冲绳) 20° 68° 16° 61° --% 21° 69° 16° 60° 10%
与那国岛 (冲绳) 20° 68° 16° 61° --% 21° 69° 17° 62° 10%