JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities | Rental Car | Special deals and events

九州・冲绳地区

kyushu

福冈


44° / 37°
--%

鹿儿岛


10° 50° / 37°
--%

那霸


20° 68° / 16° 60°
--%

长崎


46° / 35°
--%

熊本


46° / 32°
--%

大分


46° / 35°
--%

宫崎


11° 51° / 32°
--%

佐贺


46° / 32°
--%

石垣岛


23° 73° / 19° 66°
--%

回到全国地图

[图例] 最高气温 / 最低气温 / 降水概率

  13 十二月 (星期三) 14 十二月 (星期四)
    最高气温 最低气温 降水概率   最高气温 最低气温 降水概率
名濑 (鹿儿岛) 17° 62° 13° 55° --% 18° 64° 12° 53° 20%
福冈 (福冈) 44° 37° --% 11° 51° 37° 10%
北九州 (福冈) 42° 37° --% 48° 37° 10%
饭冢 (福冈) 44° 33° --% 48° -1° 31° 10%
久留米 (福冈) 46° 33° --% 10° 50° 32° 10%
大分 (大分) 46° 35° --% 10° 50° 35° 10%
中津 (大分) 44° 33° --% 46° 33° 10%
日田 (大分) 44° -2° 29° --% 10° 50° -2° 29° 10%
佐伯 (大分) 46° 33° --% 48° 37° 10%
长崎 (长崎) 46° 35° --% 10° 50° 37° 10%
佐世保 (长崎) 46° 37° --% 10° 50° 37° 10%
严原 (长崎) 41° 32° --% 11° 51° 35° 10%
福江 (长崎) 46° 41° --% 10° 50° 37° 10%
佐贺 (佐贺) 46° 32° --% 10° 50° 33° 10%
伊万里 (佐贺) 44° 33° --% 10° 50° 33° 10%
熊本 (熊本) 46° 32° --% 11° 51° 32° 10%
阿苏乙姬 (熊本) 39° -5° 23° --% 42° -4° 25° 10%
牛深 (熊本) 48° 39° --% 11° 51° 37° 10%
人吉 (熊本) 44° -1° 31° --% 48° -2° 29° 10%
宫崎 (宫崎) 11° 51° 32° --% 11° 51° 32° 10%
延冈 (宫崎) 10° 50° 32° --% 10° 50° 33° 10%
都城 (宫崎) 10° 50° -1° 31° --% 10° 50° -3° 27° 10%
高千穗 (宫崎) 41° -2° 29° --% 46° -2° 29° 10%
鹿儿岛 (鹿儿岛) 10° 50° 37° --% 12° 53° 35° 10%
鹿屋 (鹿儿岛) 10° 50° -1° 31° --% 10° 50° -3° 27° 10%
西之表 (鹿儿岛) 11° 51° 44° --% 13° 55° 42° 10%
那霸 (冲绳) 20° 68° 16° 60° --% 21° 69° 16° 60° 30%
名护 (冲绳) 20° 68° 15° 59° --% 19° 66° 15° 59° 30%
久米岛 (冲绳) 20° 68° 17° 62° --% 19° 66° 16° 60° 30%
南大东岛 (冲绳) 21° 69° 16° 60° --% 21° 69° 15° 59° 30%
宫古岛 (冲绳) 22° 71° 19° 66° --% 22° 71° 19° 66° 30%
石垣岛 (冲绳) 23° 73° 19° 66° --% 24° 75° 19° 66° 30%
与那国岛 (冲绳) 23° 73° 19° 66° --% 21° 69° 19° 66° 30%

今日 (日本时间)

12 十二月

温度单位设置:

旅游景点: