JNTO Global Home |  Weather |  Hotels & Ryokan |  Restaurants |  Tours & Activities

九州・冲绳地区

  24 一月 (星期二) 25 一月 (星期三)
    最高气温 最低气温 降水概率   最高气温 最低气温 降水概率
名濑 (鹿儿岛) 15° 59° 11° 51° --% 16° 60° 11° 51° 50%
福冈 (福冈) 44° 33° --% 48° 35° 10%
北九州 (福冈) 42° 32° --% 46° -2° 29° 10%
饭冢 (福冈) 42° -2° 29° --% 46° -5° 23° 10%
久留米 (福冈) 44° -1° 31° --% 46° -3° 27° 10%
大分 (大分) 44° 32° --% 10° 50° 33° 10%
中津 (大分) 42° -1° 31° --% 46° -3° 27° 10%
日田 (大分) 44° -3° 27° --% 48° -5° 23° 10%
佐伯 (大分) 44° -1° 31° --% 46° -2° 29° 10%
长崎 (长崎) 42° 33° --% 48° 37° 10%
佐世保 (长崎) 42° 33° --% 48° -1° 31° 10%
严原 (长崎) 41° -1° 31° --% 46° 33° 10%
福江 (长崎) 44° 33° --% 48° 33° 10%
佐贺 (佐贺) 44° -1° 31° --% 48° 33° 10%
伊万里 (佐贺) 41° -3° 27° --% 48° -5° 23° 10%
熊本 (熊本) 44° -1° 31° --% 10° 50° -1° 31° 10%
阿苏乙姬 (熊本) 35° -7° 20° --% 42° -11° 13° 10%
牛深 (熊本) 46° 37° --% 48° 33° 10%
人吉 (熊本) 42° -2° 29° --% 48° -5° 23° 10%
宫崎 (宫崎) 10° 50° -1° 31° --% 12° 53° 33° 20%
延冈 (宫崎) 48° -2° 29° --% 11° 51° -2° 29° 20%
都城 (宫崎) 46° -3° 27° --% 10° 50° -4° 25° 20%
高千穗 (宫崎) 41° -4° 25° --% 46° -7° 20° 20%
鹿儿岛 (鹿儿岛) 48° 35° --% 12° 53° 35° 20%
鹿屋 (鹿儿岛) 48° -1° 31° --% 10° 50° -3° 27° 20%
西之表 (鹿儿岛) 10° 50° 44° --% 11° 51° 39° 20%
那霸 (冲绳) 17° 62° 13° 55° --% 20° 68° 15° 59° 60%
名护 (冲绳) 17° 62° 12° 53° --% 19° 66° 12° 53° 60%
久米岛 (冲绳) 17° 62° 13° 55° --% 19° 66° 14° 57° 60%
南大东岛 (冲绳) 19° 66° 13° 55° --% 20° 68° 14° 57° 30%
宫古岛 (冲绳) 20° 68° 15° 59° --% 22° 71° 17° 62° 70%
石垣岛 (冲绳) 21° 69° 15° 59° --% 23° 73° 18° 64° 70%
与那国岛 (冲绳) 20° 68° 15° 59° --% 21° 69° 17° 62° 70%