JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities | Rental Car | Special deals and events

九州・冲绳地区

kyushu

福冈


20° 68° / 16° 60°
--%

鹿儿岛


22° 71° / 19° 66°
--%

那霸


31° 87° / 26° 78°
--%

长崎


21° 69° / 16° 60°
--%

熊本


19° 66° / 16° 60°
--%

大分


19° 66° / 16° 60°
--%

宫崎


20° 68° / 17° 62°
--%

佐贺


20° 68° / 15° 59°
--%

石垣岛


31° 87° / 26° 78°
--%

回到全国地图

[图例] 最高气温 / 最低气温 / 降水概率

  18 十月 (星期三) 19 十月 (星期四)
    最高气温 最低气温 降水概率   最高气温 最低气温 降水概率
名濑 (鹿儿岛) 30° 86° 23° 73° --% 28° 82° 23° 73° 30%
福冈 (福冈) 20° 68° 16° 60° --% 21° 69° 15° 59° 50%
北九州 (福冈) 20° 68° 16° 60° --% 20° 68° 16° 60° 50%
饭冢 (福冈) 19° 66° 15° 59° --% 19° 66° 15° 59° 50%
久留米 (福冈) 20° 68° 16° 60° --% 21° 69° 17° 62° 50%
大分 (大分) 19° 66° 16° 60° --% 19° 66° 15° 59° 50%
中津 (大分) 19° 66° 16° 60° --% 19° 66° 15° 59° 50%
日田 (大分) 19° 66° 16° 60° --% 20° 68° 15° 59° 50%
佐伯 (大分) 19° 66° 17° 62° --% 20° 68° 17° 62° 50%
长崎 (长崎) 21° 69° 16° 60° --% 22° 71° 15° 59° 50%
佐世保 (长崎) 20° 68° 17° 62° --% 22° 71° 18° 64° 50%
严原 (长崎) 21° 69° 19° 66° --% 21° 69° 19° 66° 50%
福江 (长崎) 20° 68° 18° 64° --% 22° 71° 18° 64° 50%
佐贺 (佐贺) 20° 68° 15° 59° --% 22° 71° 14° 57° 50%
伊万里 (佐贺) 19° 66° 15° 59° --% 21° 69° 16° 60° 50%
熊本 (熊本) 19° 66° 16° 60° --% 22° 71° 15° 59° 50%
阿苏乙姬 (熊本) 15° 59° 13° 55° --% 17° 62° 13° 55° 50%
牛深 (熊本) 21° 69° 18° 64° --% 23° 73° 19° 66° 50%
人吉 (熊本) 19° 66° 16° 60° --% 22° 71° 17° 62° 50%
宫崎 (宫崎) 20° 68° 17° 62° --% 21° 69° 15° 59° 60%
延冈 (宫崎) 20° 68° 17° 62° --% 21° 69° 17° 62° 60%
都城 (宫崎) 20° 68° 17° 62° --% 22° 71° 17° 62° 60%
高千穗 (宫崎) 18° 64° 15° 59° --% 19° 66° 15° 59° 60%
鹿儿岛 (鹿儿岛) 22° 71° 19° 66° --% 24° 75° 17° 62° 50%
鹿屋 (鹿儿岛) 21° 69° 19° 66° --% 22° 71° 18° 64° 50%
西之表 (鹿儿岛) 25° 77° 21° 69° --% 24° 75° 22° 71° 50%
那霸 (冲绳) 31° 87° 26° 78° --% 30° 86° 26° 78° 30%
名护 (冲绳) 32° 89° 25° 77° --% 31° 87° 25° 77° 30%
久米岛 (冲绳) 31° 87° 25° 77° --% 31° 87° 25° 77° 30%
南大东岛 (冲绳) 32° 89° 24° 75° --% 32° 89° 25° 77° 20%
宫古岛 (冲绳) 30° 86° 26° 78° --% 29° 84° 25° 77° 30%
石垣岛 (冲绳) 31° 87° 26° 78° --% 30° 86° 26° 78° 30%
与那国岛 (冲绳) 31° 87° 26° 78° --% 28° 82° 26° 78° 30%