JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities | Rental Car | Special deals and events

九州・冲绳地区

kyushu

福冈


15° 59° / 39°
--%

鹿儿岛


16° 61° / 39°
--%

那霸


22° 72° / 16° 61°
--%

长崎


15° 59° / 37°
--%

熊本


14° 57° / 32°
--%

大分


14° 57° / 34°
--%

宫崎


16° 61° / 37°
--%

佐贺


14° 57° / 34°
--%

石垣岛


25° 77° / 19° 66°
--%

回到全国地图

[图例] 最高气温 / 最低气温 / 降水概率

  24 二月 (星期六) 25 二月 (星期天)
    最高气温 最低气温 降水概率   最高气温 最低气温 降水概率
名濑 (鹿儿岛) 20° 68° 10° 50° --% 21° 69° 15° 59° 80%
福冈 (福冈) 15° 59° 39° --% 10° 50° 41° 60%
北九州 (福冈) 14° 57° 37° --% 12° 53° 42° 60%
饭冢 (福冈) 15° 59° 34° --% 12° 53° 37° 60%
久留米 (福冈) 14° 57° 34° --% 13° 55° 42° 60%
大分 (大分) 14° 57° 34° --% 44° 39° 70%
中津 (大分) 14° 57° 32° --% 11° 51° 39° 70%
日田 (大分) 15° 59° -3° 27° --% 12° 53° 37° 70%
佐伯 (大分) 14° 57° 32° --% 10° 50° 41° 70%
长崎 (长崎) 15° 59° 37° --% 10° 50° 41° 70%
佐世保 (长崎) 14° 57° 36° --% 12° 53° 46° 70%
严原 (长崎) 14° 57° 41° --% 10° 50° 37° 60%
福江 (长崎) 16° 61° 36° --% 13° 55° 46° 70%
佐贺 (佐贺) 14° 57° 34° --% 10° 50° 39° 60%
伊万里 (佐贺) 15° 59° -1° 30° --% 11° 51° 39° 60%
熊本 (熊本) 14° 57° 32° --% 48° 39° 70%
阿苏乙姬 (熊本) 11° 52° -4° 25° --% 44° 33° 70%
牛深 (熊本) 15° 59° 41° --% 13° 55° 48° 70%
人吉 (熊本) 15° 59° -1° 30° --% 10° 50° 39° 70%
宫崎 (宫崎) 16° 61° 37° --% 10° 50° 42° 80%
延冈 (宫崎) 15° 59° 36° --% 11° 51° 44° 80%
都城 (宫崎) 16° 61° 32° --% 12° 53° 41° 80%
高千穗 (宫崎) 14° 57° -3° 27° --% 48° 35° 80%
鹿儿岛 (鹿儿岛) 16° 61° 39° --% 12° 53° 42° 80%
鹿屋 (鹿儿岛) 16° 61° 34° --% 14° 57° 42° 80%
西之表 (鹿儿岛) 17° 63° 45° --% 16° 60° 12° 53° 80%
那霸 (冲绳) 22° 72° 16° 61° --% 23° 73° 17° 62° 60%
名护 (冲绳) 22° 72° 15° 59° --% 23° 73° 18° 64° 60%
久米岛 (冲绳) 22° 72° 16° 61° --% 24° 75° 17° 62° 60%
南大东岛 (冲绳) 21° 70° 16° 61° --% 24° 75° 17° 62° 50%
宫古岛 (冲绳) 23° 73° 18° 64° --% 22° 71° 17° 62° 50%
石垣岛 (冲绳) 25° 77° 19° 66° --% 23° 73° 18° 64° 50%
与那国岛 (冲绳) 24° 75° 19° 66° --% 22° 71° 19° 66° 50%