JNTO Global Home |  Weather |  Hotels & Ryokan |  Restaurants |  Tours & Activities

东北地区

  29 三月 (星期三) 30 三月 (星期四)
    最高气温 最低气温 降水概率   最高气温 最低气温 降水概率
青森 (青森) 10° 50° 32° --% 12° 53° 37° 70%
陆奥 (青森) 11° 52° -2° 28° --% 11° 51° -1° 31° 70%
八户 (青森) 10° 50° 34° --% 12° 53° 35° 40%
秋田 (秋田) 11° 52° 34° --% 12° 53° 39° 70%
横手 (秋田) 48° -1° 30° --% 11° 51° 35° 70%
盛冈 (岩手) 48° -1° 30° --% 11° 51° 35° 40%
宫古 (岩手) 12° 54° 32° --% 12° 53° 35° 30%
大船渡 (岩手) 11° 52° 32° --% 13° 55° 35° 30%
仙台 (宫城) 13° 55° 36° --% 13° 55° 37° 20%
白石 (宫城) 12° 54° 32° --% 13° 55° 33° 40%
山形 (山形) 11° 52° 32° --% 14° 57° 35° 40%
米泽 (山形) 48° -2° 28° --% 12° 53° -2° 29° 40%
酒田 (山形) 10° 50° 37° --% 12° 53° 39° 40%
新庄 (山形) 48° -1° 30° --% 11° 51° 32° 40%
福岛 (福岛) 13° 55° 36° --% 16° 60° 37° 20%
小名浜 (福岛) 11° 52° 36° --% 13° 55° 35° 20%
会津若松 (福岛) 10° 50° 32° --% 12° 53° -2° 29° 40%