JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities | Rental Car | Special deals and events

东北地区

tohoku

仙台


28° 82° / 24° 75°
--%

青森


27° 80° / 22° 71°
--%

盛冈


27° 80° / 22° 71°
--%

秋田


28° 82° / 24° 75°
--%

山形


29° 84° / 23° 73°
--%

福岛


30° 86° / 24° 75°
--%

回到全国地图

[图例] 最高气温 / 最低气温 / 降水概率

  23 七月 (星期天) 24 七月 (星期一)
    最高气温 最低气温 降水概率   最高气温 最低气温 降水概率
青森 (青森) 27° 80° 22° 71° --% 28° 82° 22° 71° 60%
陆奥 (青森) 27° 80° 20° 68° --% 28° 82° 19° 66° 60%
八户 (青森) 27° 80° 22° 71° --% 28° 82° 21° 69° 60%
秋田 (秋田) 28° 82° 24° 75° --% 28° 82° 23° 73° 60%
横手 (秋田) 28° 82° 23° 73° --% 30° 86° 22° 71° 60%
盛冈 (岩手) 27° 80° 22° 71° --% 28° 82° 22° 71° 60%
宫古 (岩手) 26° 78° 21° 69° --% 27° 80° 21° 69° 60%
大船渡 (岩手) 27° 80° 23° 73° --% 27° 80° 22° 71° 60%
仙台 (宫城) 28° 82° 24° 75° --% 30° 86° 24° 75° 90%
白石 (宫城) 27° 80° 22° 71° --% 29° 84° 22° 71° 90%
山形 (山形) 29° 84° 23° 73° --% 30° 86° 23° 73° 90%
米泽 (山形) 29° 84° 22° 71° --% 27° 80° 20° 68° 90%
酒田 (山形) 27° 80° 23° 73° --% 28° 82° 22° 71° 90%
新庄 (山形) 28° 82° 23° 73° --% 29° 84° 22° 71° 90%
福岛 (福岛) 30° 86° 24° 75° --% 32° 89° 24° 75° 90%
小名浜 (福岛) 27° 80° 23° 73° --% 27° 80° 23° 73° 90%
会津若松 (福岛) 29° 84° 23° 73° --% 31° 87° 23° 73° 90%