JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities | Rental Car | Special deals and events

东北地区

tohoku

仙台


22° 72° / 15° 59°
--%

青森


17° 63° / 13° 55°
--%

盛冈


22° 72° / 13° 55°
--%

秋田


20° 68° / 14° 57°
--%

山形


23° 73° / 15° 59°
--%

福岛


26° 79° / 16° 61°
--%

回到全国地图

[图例] 最高气温 / 最低气温 / 降水概率

  27 五月 (星期六) 28 五月 (星期天)
    最高气温 最低气温 降水概率   最高气温 最低气温 降水概率
青森 (青森) 17° 63° 13° 55° --% 20° 68° 13° 55° 20%
陆奥 (青森) 14° 57° 11° 52° --% 19° 66° 10° 50° 10%
八户 (青森) 15° 59° 11° 52° --% 20° 68° 12° 53° 10%
秋田 (秋田) 20° 68° 14° 57° --% 19° 66° 14° 57° 30%
横手 (秋田) 22° 72° 14° 57° --% 20° 68° 13° 55° 30%
盛冈 (岩手) 22° 72° 13° 55° --% 22° 71° 12° 53° 20%
宫古 (岩手) 15° 59° 11° 52° --% 21° 69° 12° 53° 10%
大船渡 (岩手) 20° 68° 13° 55° --% 23° 73° 13° 55° 10%
仙台 (宫城) 22° 72° 15° 59° --% 22° 71° 15° 59° 10%
白石 (宫城) 22° 72° 13° 55° --% 22° 71° 13° 55° 20%
山形 (山形) 23° 73° 15° 59° --% 22° 71° 13° 55° 40%
米泽 (山形) 23° 73° 13° 55° --% 19° 66° 13° 55° 40%
酒田 (山形) 22° 72° 14° 57° --% 19° 66° 14° 57° 40%
新庄 (山形) 22° 72° 14° 57° --% 20° 68° 14° 57° 40%
福岛 (福岛) 26° 79° 16° 61° --% 24° 75° 15° 59° 20%
小名浜 (福岛) 20° 68° 15° 59° --% 21° 69° 15° 59° 20%
会津若松 (福岛) 24° 75° 15° 59° --% 22° 71° 14° 57° 40%