JNTO Global Home |  Weather |  Hotels & Ryokan |  Restaurants |  Tours & Activities

东北地区

  24 二月 (星期五) 25 二月 (星期六)
    最高气温 最低气温 降水概率   最高气温 最低气温 降水概率
青森 (青森) 34° -1° 30° --% 37° -2° 29° 80%
陆奥 (青森) 34° -2° 28° --% 37° -3° 27° 80%
八户 (青森) 36° -1° 30° --% 39° -3° 27° 60%
秋田 (秋田) 34° -1° 30° --% 39° 32° 80%
横手 (秋田) 34° -2° 28° --% 37° -2° 29° 80%
盛冈 (岩手) 36° -3° 27° --% 37° -3° 27° 60%
宫古 (岩手) 41° 32° --% 42° -2° 29° 40%
大船渡 (岩手) 39° 34° --% 42° -1° 31° 40%
仙台 (宫城) 41° 34° --% 44° -1° 31° 30%
白石 (宫城) 39° 32° --% 42° -4° 25° 40%
山形 (山形) 37° -1° 30° --% 41° -2° 29° 80%
米泽 (山形) 34° -1° 30° --% 37° -8° 18° 80%
酒田 (山形) 37° 32° --% 42° 32° 80%
新庄 (山形) 36° -2° 28° --% 37° -2° 29° 80%
福岛 (福岛) 41° 34° --% 44° -3° 27° 20%
小名浜 (福岛) 48° 36° --% 48° -1° 31° 20%
会津若松 (福岛) 36° -1° 30° --% 37° -7° 20° 60%