JNTO Global Home |  Weather |  Hotels & Ryokan |  Restaurants |  Tours & Activities

东北地区

  27 四月 (星期四) 28 四月 (星期五)
    最高气温 最低气温 降水概率   最高气温 最低气温 降水概率
青森 (青森) 16° 61° 41° --% 17° 62° 42° 10%
陆奥 (青森) 14° 57° 41° --% 15° 59° 42° 0%
八户 (青森) 16° 61° 43° --% 17° 62° 41° 0%
秋田 (秋田) 14° 57° 45° --% 16° 60° 44° 10%
横手 (秋田) 16° 61° 45° --% 18° 64° 42° 10%
盛冈 (岩手) 16° 61° 45° --% 17° 62° 39° 0%
宫古 (岩手) 15° 59° 45° --% 18° 64° 41° 0%
大船渡 (岩手) 17° 63° 46° --% 16° 60° 42° 0%
仙台 (宫城) 18° 64° 48° --% 17° 62° 44° 0%
白石 (宫城) 17° 63° 46° --% 17° 62° 39° 0%
山形 (山形) 17° 63° 46° --% 19° 66° 41° 0%
米泽 (山形) 15° 59° 45° --% 16° 60° 39° 0%
酒田 (山形) 15° 59° 46° --% 16° 60° 46° 0%
新庄 (山形) 16° 61° 43° --% 16° 60° 41° 0%
福岛 (福岛) 18° 64° 48° --% 20° 68° 42° 0%
小名浜 (福岛) 18° 64° 12° 54° --% 17° 62° 48° 0%
会津若松 (福岛) 16° 61° 46° --% 18° 64° 39° 10%