JNTO Global Home |  Weather |  Hotels & Ryokan |  Restaurants |  Tours & Activities

新潟

  23 一月 (星期一) 24 一月 (星期二)
    最高气温 最低气温 降水概率   最高气温 最低气温 降水概率
新潟 (新潟) 36° -1° 30° --% 35° -1° 31° 80%
长冈 (新潟) 36° -1° 30° --% 33° -1° 31° 80%
高田 (新潟) 36° -1° 30° --% 35° -1° 31° 80%
相川 (新潟) 37° 34° --% 35° -1° 31° 80%