JNTO Global Home |  Weather |  Hotels & Ryokan |  Restaurants |  Tours & Activities

汤布院 - 大分  (大分)

30 四月 (星期天) 01 五月 (星期一)
27° 81° 26° 78°
13° 55° 15° 59°
--% 晴间多云 10%
    最高气温 最低气温 降水概率
02 五月 (星期二) 晴间多云 23° 73° 13° 55° 20%
03 五月 (星期三) 多云间晴 23° 73° 13° 55° 20%
04 五月 (星期四) 晴间多云 23° 73° 15° 59° 10%
05 五月 (星期五) 多云 24° 75° 16° 60° 40%
06 五月 (星期六) 阴,有零星阵雨 24° 75° 17° 62° 50%
07 五月 (星期天) 晴间多云 20° 68° 17° 62° 30%
08 五月 (星期一) 晴间多云 21° 69° 14° 57° 30%

月平均气象数据 (大分 - 洛杉矶)

汤布院 - 大分

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高气温 10.5° 50.9° 11.1° 52° 14.1° 57.4° 19.3° 66.7° 23.5° 74.3° 26.5° 79.7° 30.6° 87.1° 31.8° 89.2° 28.0° 82.4° 22.9° 73.2° 17.9° 64.2° 13.0° 55.4°
最低气温 2.2° 36° 2.7° 36.9° 5.4° 41.7° 9.9° 49.8° 14.5° 58.1° 18.9° 66° 23.2° 73.8° 23.8° 74.8° 20.5° 68.9° 14.5° 58.1° 9.1° 48.4° 4.1° 39.4°
降水量 45mm 65mm 112mm 129mm 150mm 274mm 253mm 172mm 220mm 121mm 69mm 34mm

洛杉矶

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高气温 18.7° 65.7° 18.8° 65.8° 18.6° 65.5° 19.7° 67.5° 20.6° 69.1° 22.2° 72° 24.1° 75.4° 24.8° 76.6° 24.8° 76.6° 23.6° 74.5° 21.3° 70.3° 18.8° 65.8°
最低气温 8.8° 47.8° 9.6° 49.3° 10.3° 50.5° 11.6° 52.9° 13.5° 56.3° 15.3° 59.5° 17.1° 62.8° 17.9° 64.2° 17.3° 63.1° 15.1° 59.2° 11.6° 52.9° 8.8° 47.8°
降水量 61mm 64mm 50mm 18mm 4mm 1mm 0mm 4mm 8mm 9mm 45mm 42mm

临近城市