JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities | Rental Car | Special deals and events

中部地區

chubu

新潟


41° / -3° 27°
40%

名古屋


44° / -2° 29°
30%

金澤


44° / 33°
40%

長野


37° / -6° 22°
40%

靜岡


44° / 35°
30%

富山


44° / 32°
40%

甲府


39° / -6° 22°
30%

福井


41° / -2° 29°
40%

岐阜


44° / -2° 29°
30%

回到全國地圖

[凡例] 最高氣溫 / 最低氣溫 / 降雨率

  23 一月 (星期二) 24 一月 (星期三)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
長野 (長野) 39° -3° 27° --% -2° 29° -7° 20° 90%
松本 (長野) 43° -3° 27° --% -1° 31° -9° 16° 70%
飯田 (長野) 41° -2° 28° --% -2° 29° -8° 18° 70%
甲府 (山梨) 48° -3° 27° --% 37° -8° 18° 20%
河口湖 (山梨) 43° -4° 25° --% 32° -10° 14° 20%
靜岡 (靜岡) 11° 52° 37° --% 41° -2° 29° 20%
網代 (靜岡) 11° 52° 39° --% 41° 33° 20%
三島 (靜岡) 11° 52° 34° --% 41° -1° 31° 20%
濱松 (靜岡) 11° 52° 37° --% 39° -1° 31° 20%
名古屋 (愛知) 10° 50° 36° --% 37° -1° 31° 60%
豐橋 (愛知) 10° 50° 37° --% 39° -1° 31° 60%
岐阜 (岐阜) 46° 34° --% 35° -2° 29° 70%
高山 (岐阜) 36° -2° 28° --% -3° 27° -8° 18° 90%
新潟 (新潟) 43° -1° 30° --% 32° -5° 23° 90%
長岡 (新潟) 41° -1° 30° --% 33° -4° 25° 90%
高田 (新潟) 43° 32° --% 33° -3° 27° 90%
相川 (新潟) 45° 36° --% 32° -3° 27° 90%
富山 (富山) 43° 36° --% 32° -4° 25° 90%
伏木 (富山) 43° 36° --% 32° -5° 23° 90%
金澤 (石川) 41° 36° --% 33° -3° 27° 90%
輪島 (石川) 43° 34° --% 32° -4° 25° 90%
福井 (福井) 37° 36° --% 32° -3° 27° 90%
敦賀 (福井) 41° 37° --% 35° -2° 29° 90%