JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities | Rental Car | Special deals and events

中部地區

chubu

新潟


15° 59° / 10° 50°
50%

名古屋


17° 62° / 48°
40%

金澤


18° 64° / 13° 55°
40%

長野


15° 59° / 42°
40%

靜岡


21° 69° / 12° 53°
30%

富山


16° 60° / 13° 55°
50%

甲府


18° 64° / 42°
30%

福井


17° 62° / 12° 53°
50%

岐阜


18° 64° / 46°
40%

回到全國地圖

[凡例] 最高氣溫 / 最低氣溫 / 降雨率

  24 十月 (星期二) 25 十月 (星期三)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
長野 (長野) 16° 61° 46° --% 17° 62° 46° 40%
松本 (長野) 17° 63° 45° --% 15° 59° 46° 40%
飯田 (長野) 17° 63° 46° --% 18° 64° 48° 40%
甲府 (山梨) 19° 66° 10° 50° --% 20° 68° 10° 50° 30%
河口湖 (山梨) 14° 57° 41° --% 15° 59° 41° 30%
靜岡 (靜岡) 20° 68° 14° 57° --% 18° 64° 15° 59° 40%
網代 (靜岡) 18° 64° 14° 57° --% 17° 62° 14° 57° 40%
三島 (靜岡) 19° 66° 12° 54° --% 18° 64° 13° 55° 40%
濱松 (靜岡) 20° 68° 13° 55° --% 18° 64° 14° 57° 40%
名古屋 (愛知) 19° 66° 12° 54° --% 18° 64° 13° 55° 50%
豐橋 (愛知) 19° 66° 13° 55° --% 19° 66° 14° 57° 50%
岐阜 (岐阜) 18° 64° 11° 52° --% 19° 66° 12° 53° 60%
高山 (岐阜) 17° 63° 45° --% 17° 62° 46° 60%
新潟 (新潟) 18° 64° 11° 52° --% 18° 64° 10° 50° 20%
長岡 (新潟) 18° 64° 10° 50° --% 18° 64° 10° 50° 20%
高田 (新潟) 17° 63° 10° 50° --% 18° 64° 10° 50° 20%
相川 (新潟) 17° 63° 10° 50° --% 18° 64° 12° 53° 20%
富山 (富山) 18° 64° 10° 50° --% 19° 66° 11° 51° 30%
伏木 (富山) 18° 64° 11° 52° --% 18° 64° 11° 51° 30%
金澤 (石川) 18° 64° 10° 50° --% 19° 66° 12° 53° 30%
輪島 (石川) 18° 64° 48° --% 19° 66° 11° 51° 30%
福井 (福井) 19° 66° 48° --% 19° 66° 11° 51° 50%
敦賀 (福井) 18° 64° 11° 52° --% 19° 66° 12° 53° 50%