JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities | Rental Car | Special deals and events

中部地區

chubu

新潟


15° 59° / 12° 54°
--%

名古屋


15° 59° / 13° 55°
--%

金澤


16° 61° / 12° 54°
--%

長野


12° 54° / 48°
--%

靜岡


16° 61° / 13° 55°
--%

富山


16° 61° / 13° 55°
--%

甲府


13° 55° / 48°
--%

福井


16° 61° / 13° 55°
--%

岐阜


15° 59° / 13° 55°
--%

回到全國地圖

[凡例] 最高氣溫 / 最低氣溫 / 降雨率

  19 十月 (星期四) 20 十月 (星期五)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
長野 (長野) 12° 54° 48° --% 18° 64° 11° 51° 80%
松本 (長野) 10° 50° 45° --% 16° 60° 48° 80%
飯田 (長野) 11° 52° 48° --% 18° 64° 11° 51° 80%
甲府 (山梨) 13° 55° 48° --% 20° 68° 12° 53° 80%
河口湖 (山梨) 46° 43° --% 14° 57° 48° 80%
靜岡 (靜岡) 16° 61° 13° 55° --% 21° 69° 15° 59° 50%
網代 (靜岡) 14° 57° 12° 54° --% 18° 64° 14° 57° 50%
三島 (靜岡) 14° 57° 11° 52° --% 20° 68° 14° 57° 50%
濱松 (靜岡) 16° 61° 13° 55° --% 21° 69° 15° 59° 50%
名古屋 (愛知) 15° 59° 13° 55° --% 21° 69° 14° 57° 50%
豐橋 (愛知) 16° 61° 13° 55° --% 20° 68° 14° 57° 50%
岐阜 (岐阜) 15° 59° 13° 55° --% 23° 73° 14° 57° 50%
高山 (岐阜) 12° 54° 48° --% 18° 64° 11° 51° 50%
新潟 (新潟) 15° 59° 12° 54° --% 17° 62° 13° 55° 60%
長岡 (新潟) 14° 57° 11° 52° --% 18° 64° 13° 55° 60%
高田 (新潟) 14° 57° 12° 54° --% 20° 68° 13° 55° 60%
相川 (新潟) 16° 61° 12° 54° --% 18° 64° 13° 55° 60%
富山 (富山) 16° 61° 13° 55° --% 19° 66° 14° 57° 60%
伏木 (富山) 16° 61° 13° 55° --% 19° 66° 15° 59° 60%
金澤 (石川) 16° 61° 12° 54° --% 19° 66° 15° 59° 50%
輪島 (石川) 17° 63° 11° 52° --% 19° 66° 14° 57° 50%
福井 (福井) 16° 61° 13° 55° --% 20° 68° 15° 59° 50%
敦賀 (福井) 16° 61° 13° 55° --% 20° 68° 16° 60° 50%