JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities | Rental Car | Special deals and events

中部地區

chubu

新潟


37° / -1° 30°
--%

名古屋


12° 54° / 32°
--%

金澤


45° / 32°
--%

長野


41° / -6° 21°
--%

靜岡


14° 57° / 36°
--%

富山


45° / -1° 30°
--%

甲府


13° 55° / -2° 28°
--%

福井


46° / -2° 28°
--%

岐阜


12° 54° / 32°
--%

回到全國地圖

[凡例] 最高氣溫 / 最低氣溫 / 降雨率

  20 二月 (星期二) 21 二月 (星期三)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
長野 (長野) 41° -6° 21° --% 37° -2° 29° 70%
松本 (長野) 46° -6° 21° --% 41° -3° 27° 10%
飯田 (長野) 10° 50° -4° 25° --% 46° -2° 29° 10%
甲府 (山梨) 13° 55° -2° 28° --% 12° 53° 33° 10%
河口湖 (山梨) 48° -4° 25° --% 42° -3° 27° 10%
靜岡 (靜岡) 14° 57° 36° --% 14° 57° 39° 10%
網代 (靜岡) 11° 52° 39° --% 10° 50° 39° 10%
三島 (靜岡) 14° 57° 36° --% 13° 55° 33° 10%
濱松 (靜岡) 15° 59° 36° --% 11° 51° 35° 10%
名古屋 (愛知) 12° 54° 32° --% 11° 51° 35° 10%
豐橋 (愛知) 12° 54° 34° --% 10° 50° 35° 10%
岐阜 (岐阜) 12° 54° 32° --% 10° 50° 33° 10%
高山 (岐阜) 43° -7° 19° --% 39° -4° 25° 30%
新潟 (新潟) 37° -1° 30° --% 37° -1° 31° 80%
長岡 (新潟) 37° -1° 30° --% 35° -1° 31° 80%
高田 (新潟) 39° -1° 30° --% 37° -1° 31° 80%
相川 (新潟) 41° 32° --% 39° -1° 31° 80%
富山 (富山) 45° -1° 30° --% 41° 32° 70%
伏木 (富山) 43° -1° 30° --% 41° -1° 31° 70%
金澤 (石川) 45° 32° --% 41° 33° 50%
輪島 (石川) 43° 32° --% 41° 32° 50%
福井 (福井) 46° -2° 28° --% 41° 33° 50%
敦賀 (福井) 46° 32° --% 42° 33° 50%