JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities | Rental Car | Special deals and events

中部地區

chubu

新潟


29° 84° / 24° 75°
--%

名古屋


33° 91° / 26° 79°
--%

金澤


31° 88° / 25° 77°
--%

長野


31° 88° / 22° 72°
--%

靜岡


36° 97° / 25° 77°
--%

富山


32° 90° / 24° 75°
--%

甲府


35° 95° / 24° 75°
--%

福井


30° 86° / 25° 77°
--%

岐阜


34° 93° / 26° 79°
--%

回到全國地圖

[凡例] 最高氣溫 / 最低氣溫 / 降雨率

  23 八月 (星期三) 24 八月 (星期四)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
長野 (長野) 31° 88° 22° 72° --% 32° 89° 22° 71° 30%
松本 (長野) 33° 91° 22° 72° --% 32° 89° 23° 73° 30%
飯田 (長野) 32° 90° 21° 70° --% 31° 87° 21° 69° 30%
甲府 (山梨) 35° 95° 24° 75° --% 35° 95° 24° 75° 20%
河口湖 (山梨) 31° 88° 19° 66° --% 30° 86° 20° 68° 20%
靜岡 (靜岡) 36° 97° 25° 77° --% 33° 91° 26° 78° 20%
網代 (靜岡) 32° 90° 25° 77° --% 30° 86° 25° 77° 20%
三島 (靜岡) 35° 95° 24° 75° --% 33° 91° 24° 75° 20%
濱松 (靜岡) 35° 95° 25° 77° --% 35° 95° 26° 78° 20%
名古屋 (愛知) 33° 91° 26° 79° --% 34° 93° 26° 78° 20%
豐橋 (愛知) 33° 91° 25° 77° --% 33° 91° 25° 77° 20%
岐阜 (岐阜) 34° 93° 26° 79° --% 34° 93° 26° 78° 30%
高山 (岐阜) 31° 88° 21° 70° --% 30° 86° 22° 71° 30%
新潟 (新潟) 29° 84° 24° 75° --% 30° 86° 23° 73° 40%
長岡 (新潟) 28° 82° 24° 75° --% 31° 87° 24° 75° 40%
高田 (新潟) 31° 88° 24° 75° --% 32° 89° 23° 73° 40%
相川 (新潟) 29° 84° 25° 77° --% 29° 84° 25° 77° 40%
富山 (富山) 32° 90° 24° 75° --% 30° 86° 24° 75° 40%
伏木 (富山) 32° 90° 25° 77° --% 31° 87° 25° 77° 40%
金澤 (石川) 31° 88° 25° 77° --% 30° 86° 25° 77° 40%
輪島 (石川) 31° 88° 25° 77° --% 31° 87° 25° 77° 40%
福井 (福井) 30° 86° 25° 77° --% 32° 89° 24° 75° 40%
敦賀 (福井) 31° 88° 24° 75° --% 33° 91° 25° 77° 40%