JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities | Rental Car | Special deals and events

中部地區

chubu

新潟


39° / 34°
--%

名古屋


43° / 34°
--%

金澤


41° / 36°
--%

長野


36° / -4° 25°
--%

靜岡


12° 54° / 34°
--%

富山


37° / 32°
--%

甲府


48° / -2° 28°
--%

福井


37° / 34°
--%

岐阜


43° / 34°
--%

回到全國地圖

[凡例] 最高氣溫 / 最低氣溫 / 降雨率

  13 十二月 (星期三) 14 十二月 (星期四)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
長野 (長野) 36° -4° 25° --% 37° -6° 22° 50%
松本 (長野) 37° -3° 27° --% 37° -7° 20° 20%
飯田 (長野) 41° -2° 28° --% 42° -6° 22° 20%
甲府 (山梨) 48° -2° 28° --% 48° -3° 27° 10%
河口湖 (山梨) 41° -6° 21° --% 37° -5° 23° 10%
靜岡 (靜岡) 12° 54° 34° --% 12° 53° 33° 10%
網代 (靜岡) 10° 50° 37° --% 10° 50° 39° 10%
三島 (靜岡) 12° 54° 32° --% 11° 51° -1° 31° 10%
濱松 (靜岡) 46° 36° --% 10° 50° 33° 10%
名古屋 (愛知) 43° 34° --% 48° 33° 10%
豐橋 (愛知) 45° 36° --% 48° 32° 10%
岐阜 (岐阜) 43° 34° --% 46° 32° 20%
高山 (岐阜) 37° -3° 27° --% 35° -6° 22° 50%
新潟 (新潟) 39° 34° --% 41° 32° 80%
長岡 (新潟) 36° 32° --% 39° -2° 29° 80%
高田 (新潟) 37° 34° --% 39° -2° 29° 80%
相川 (新潟) 37° 36° --% 41° 35° 80%
富山 (富山) 37° 32° --% 41° 32° 70%
伏木 (富山) 37° 32° --% 39° -2° 29° 70%
金澤 (石川) 41° 36° --% 42° 33° 70%
輪島 (石川) 37° 34° --% 41° 32° 70%
福井 (福井) 37° 34° --% 41° 33° 70%
敦賀 (福井) 39° 36° --% 42° 32° 70%

今天 (日本時間)

13 十二月

氣溫單位設定:

觀光景點: