JNTO Global Home |  Weather |  Hotels & Ryokan |  Restaurants |  Tours & Activities

東北地區

  21 一月 (星期六) 22 一月 (星期日)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
青森 (青森) 37° -1° 30° --% 41° -3° 27° 90%
陸奧 (青森) 36° -3° 27° --% 39° -4° 25° 90%
八戶 (青森) 36° -1° 30° --% 39° -5° 23° 70%
秋田 (秋田) 37° -1° 30° --% 39° -3° 27° 90%
橫手 (秋田) 36° -4° 25° --% 35° -5° 23° 90%
盛岡 (岩手) 36° -1° 30° --% 33° -9° 16° 70%
宮古 (岩手) 36° 32° --% 44° -6° 22° 30%
大船渡 (岩手) 37° 34° --% 42° -5° 23° 30%
仙台 (宮城) 43° 32° --% 46° -2° 29° 30%
白石 (宮城) 41° -1° 30° --% 42° -6° 22° 70%
山形 (山形) 37° -3° 27° --% 39° -5° 23° 90%
米澤 (山形) 37° -5° 23° --% 39° -8° 18° 90%
酒田 (山形) 39° 32° --% 39° -1° 31° 90%
新庄 (山形) 37° -3° 27° --% 33° -5° 23° 90%
福島 (福島) 45° -1° 30° --% 44° -6° 22° 30%
小名濱 (福島) 10° 50° 36° --% 10° 50° -1° 31° 30%
會津若松 (福島) 39° -2° 28° --% 39° -6° 22° 70%