JNTO Global Home |  Weather |  Hotels & Ryokan |  Restaurants |  Tours & Activities

東北地區

  30 四月 (星期日) 01 五月 (星期一)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
青森 (青森) 22° 72° 45° --% 16° 60° 46° 20%
陸奧 (青森) 20° 68° 43° --% 17° 62° 44° 20%
八戶 (青森) 23° 73° 45° --% 16° 60° 48° 20%
秋田 (秋田) 21° 70° 46° --% 16° 60° 48° 30%
橫手 (秋田) 25° 77° 43° --% 19° 66° 44° 30%
盛岡 (岩手) 23° 73° 45° --% 18° 64° 48° 30%
宮古 (岩手) 23° 73° 45° --% 17° 62° 46° 30%
大船渡 (岩手) 18° 64° 45° --% 18° 64° 10° 50° 30%
仙台 (宮城) 22° 72° 10° 50° --% 18° 64° 12° 53° 50%
白石 (宮城) 24° 75° 46° --% 17° 62° 10° 50° 60%
山形 (山形) 26° 79° 45° --% 17° 62° 10° 50° 60%
米澤 (山形) 24° 75° 39° --% 18° 64° 46° 60%
酒田 (山形) 22° 72° 48° --% 16° 60° 10° 50° 60%
新庄 (山形) 24° 75° 39° --% 16° 60° 46° 60%
福島 (福島) 26° 79° 48° --% 19° 66° 12° 53° 50%
小名濱 (福島) 19° 66° 48° --% 20° 68° 12° 53° 50%
會津若松 (福島) 25° 77° 41° --% 17° 62° 46° 70%