JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities | Rental Car | Special deals and events

東北地區

tohoku

仙台


23° 73° / 17° 62°
--%

青森


23° 73° / 14° 57°
--%

盛岡


26° 78° / 15° 59°
--%

秋田


24° 75° / 15° 59°
--%

山形


28° 82° / 17° 62°
--%

福島


27° 80° / 18° 64°
--%

回到全國地圖

[凡例] 最高氣溫 / 最低氣溫 / 降雨率

  26 六月 (星期一) 27 六月 (星期二)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
青森 (青森) 23° 73° 14° 57° --% 22° 71° 13° 55° 0%
陸奧 (青森) 21° 69° 11° 51° --% 21° 69° 11° 51° 0%
八戶 (青森) 22° 71° 13° 55° --% 21° 69° 12° 53° 0%
秋田 (秋田) 24° 75° 15° 59° --% 23° 73° 14° 57° 0%
橫手 (秋田) 26° 78° 12° 53° --% 26° 78° 12° 53° 0%
盛岡 (岩手) 26° 78° 15° 59° --% 27° 80° 14° 57° 10%
宮古 (岩手) 21° 69° 14° 57° --% 20° 68° 13° 55° 10%
大船渡 (岩手) 22° 71° 14° 57° --% 22° 71° 14° 57° 10%
仙台 (宮城) 23° 73° 17° 62° --% 24° 75° 17° 62° 10%
白石 (宮城) 24° 75° 16° 60° --% 24° 75° 15° 59° 10%
山形 (山形) 28° 82° 17° 62° --% 28° 82° 16° 60° 10%
米澤 (山形) 27° 80° 15° 59° --% 27° 80° 15° 59° 10%
酒田 (山形) 24° 75° 14° 57° --% 24° 75° 14° 57° 10%
新庄 (山形) 27° 80° 11° 51° --% 27° 80° 11° 51° 10%
福島 (福島) 27° 80° 18° 64° --% 26° 78° 18° 64° 40%
小名濱 (福島) 23° 73° 18° 64° --% 23° 73° 18° 64° 40%
會津若松 (福島) 28° 82° 17° 62° --% 28° 82° 16° 60° 30%