JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities | Rental Car | Special deals and events

東北地區

tohoku

仙台


22° 72° / 20° 68°
--%

青森


27° 81° / 18° 64°
--%

盛岡


24° 75° / 19° 66°
--%

秋田


28° 82° / 22° 72°
--%

山形


27° 81° / 22° 72°
--%

福島


27° 81° / 22° 72°
--%

回到全國地圖

[凡例] 最高氣溫 / 最低氣溫 / 降雨率

  20 八月 (星期日) 21 八月 (星期一)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
青森 (青森) 27° 81° 18° 64° --% 26° 78° 18° 64° 70%
陸奧 (青森) 23° 73° 15° 59° --% 22° 71° 16° 60° 50%
八戶 (青森) 23° 73° 17° 63° --% 23° 73° 17° 62° 50%
秋田 (秋田) 28° 82° 22° 72° --% 28° 82° 21° 69° 70%
橫手 (秋田) 28° 82° 21° 70° --% 29° 84° 22° 71° 70%
盛岡 (岩手) 24° 75° 19° 66° --% 25° 77° 17° 62° 40%
宮古 (岩手) 20° 68° 17° 63° --% 21° 69° 16° 60° 40%
大船渡 (岩手) 22° 72° 19° 66° --% 22° 71° 18° 64° 40%
仙台 (宮城) 22° 72° 20° 68° --% 23° 73° 18° 64° 40%
白石 (宮城) 22° 72° 19° 66° --% 23° 73° 18° 64° 40%
山形 (山形) 27° 81° 22° 72° --% 26° 78° 19° 66° 40%
米澤 (山形) 28° 82° 22° 72° --% 26° 78° 20° 68° 40%
酒田 (山形) 29° 84° 22° 72° --% 29° 84° 23° 73° 40%
新庄 (山形) 27° 81° 21° 70° --% 27° 80° 21° 69° 40%
福島 (福島) 27° 81° 22° 72° --% 25° 77° 19° 66° 40%
小名濱 (福島) 27° 81° 22° 72° --% 26° 78° 21° 69° 40%
會津若松 (福島) 29° 84° 23° 73° --% 28° 82° 21° 69° 40%