JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities | Rental Car | Special deals and events

東北地區

tohoku

仙台


37° / -2° 29°
--%

青森


-1° 31° / -5° 23°
--%

盛岡


32° / -8° 18°
--%

秋田


33° / -4° 25°
--%

山形


33° / -4° 25°
--%

福島


39° / -2° 29°
--%

回到全國地圖

[凡例] 最高氣溫 / 最低氣溫 / 降雨率

  24 二月 (星期六) 25 二月 (星期日)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
青森 (青森) -1° 31° -5° 23° --% -1° 31° -6° 22° 30%
陸奧 (青森) -1° 31° -7° 20° --% -1° 31° -7° 20° 30%
八戶 (青森) 32° -7° 20° --% 32° -8° 18° 20%
秋田 (秋田) 33° -4° 25° --% 32° -7° 20° 30%
橫手 (秋田) -1° 31° -10° 14° --% -1° 31° -10° 14° 30%
盛岡 (岩手) 32° -8° 18° --% 32° -11° 13° 20%
宮古 (岩手) 37° -6° 22° --% 37° -7° 20° 20%
大船渡 (岩手) 35° -6° 22° --% 35° -6° 22° 20%
仙台 (宮城) 37° -2° 29° --% 37° -2° 29° 40%
白石 (宮城) 35° -4° 25° --% 39° -4° 25° 40%
山形 (山形) 33° -4° 25° --% 35° -5° 23° 40%
米澤 (山形) 37° -6° 22° --% 37° -6° 22° 40%
酒田 (山形) 33° -5° 23° --% 33° -5° 23° 40%
新庄 (山形) 33° -10° 14° --% 33° -10° 14° 40%
福島 (福島) 39° -2° 29° --% 42° -1° 31° 50%
小名濱 (福島) 42° 33° --% 42° 33° 50%
會津若松 (福島) 37° -4° 25° --% 39° -3° 27° 50%