JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities | Rental Car | Special deals and events

東北地區

tohoku

仙台


14° 57° / 48°
--%

青森


15° 59° / 39°
--%

盛岡


14° 57° / 39°
--%

秋田


16° 60° / 44°
--%

山形


14° 57° / 44°
--%

福島


13° 55° / 48°
--%

回到全國地圖

[凡例] 最高氣溫 / 最低氣溫 / 降雨率

  19 十月 (星期四) 20 十月 (星期五)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
青森 (青森) 15° 59° 39° --% 16° 60° 44° 30%
陸奧 (青森) 14° 57° 33° --% 14° 57° 44° 60%
八戶 (青森) 14° 57° 41° --% 14° 57° 48° 60%
秋田 (秋田) 16° 60° 44° --% 19° 66° 10° 50° 30%
橫手 (秋田) 16° 60° 46° --% 16° 60° 11° 51° 30%
盛岡 (岩手) 14° 57° 39° --% 15° 59° 46° 50%
宮古 (岩手) 14° 57° 42° --% 14° 57° 10° 50° 70%
大船渡 (岩手) 15° 59° 46° --% 16° 60° 11° 51° 70%
仙台 (宮城) 14° 57° 48° --% 16° 60° 12° 53° 50%
白石 (宮城) 13° 55° 44° --% 15° 59° 10° 50° 60%
山形 (山形) 14° 57° 44° --% 16° 60° 10° 50° 50%
米澤 (山形) 13° 55° 44° --% 15° 59° 11° 51° 50%
酒田 (山形) 16° 60° 48° --% 16° 60° 13° 55° 50%
新庄 (山形) 15° 59° 46° --% 15° 59° 12° 53° 50%
福島 (福島) 13° 55° 48° --% 16° 60° 12° 53° 70%
小名濱 (福島) 14° 57° 11° 51° --% 18° 64° 13° 55° 70%
會津若松 (福島) 13° 55° 44° --% 16° 60° 11° 51° 50%