JNTO Global Home |  Weather |  Hotels & Ryokan |  Restaurants |  Tours & Activities

東北地區

  02 三月 (星期四) 03 三月 (星期五)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
青森 (青森) 10° 50° -3° 27° --% 37° -2° 29° 80%
陸奧 (青森) 46° -3° 27° --% 41° -3° 27° 80%
八戶 (青森) 10° 50° -1° 30° --% 41° -2° 29° 40%
秋田 (秋田) 11° 52° 34° --% 39° -1° 31° 90%
橫手 (秋田) 48° 32° --% 39° -1° 31° 90%
盛岡 (岩手) 46° -1° 30° --% 42° -2° 29° 40%
宮古 (岩手) 10° 50° 32° --% 46° -1° 31° 40%
大船渡 (岩手) 46° 34° --% 48° 33° 40%
仙台 (宮城) 46° 36° --% 46° 33° 20%
白石 (宮城) 45° -1° 30° --% 44° -1° 31° 40%
山形 (山形) 46° -1° 30° --% 41° 32° 90%
米澤 (山形) 43° -2° 28° --% 39° -1° 31° 90%
酒田 (山形) 11° 52° 36° --% 44° 35° 90%
新庄 (山形) 46° -1° 30° --% 41° 32° 90%
福島 (福島) 45° 36° --% 46° 33° 20%
小名濱 (福島) 48° 37° --% 12° 53° 39° 20%
會津若松 (福島) 41° 34° --% 39° -2° 29° 90%