JNTO Global Home |  Weather |  Hotels & Ryokan |  Restaurants |  Tours & Activities

福島

  21 一月 (星期六) 22 一月 (星期日)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
福島 (福島) 45° -1° 30° --% 44° -6° 22° 30%
小名濱 (福島) 10° 50° 36° --% 10° 50° -1° 31° 30%
會津若松 (福島) 39° -2° 28° --% 39° -6° 22° 70%