JNTO Global Home |  Weather |  Hotels & Ryokan |  Restaurants |  Tours & Activities

福島

  26 四月 (星期三) 27 四月 (星期四)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
福島 (福島) 21° 70° 11° 52° --% 19° 66° 46° 10%
小名濱 (福島) 19° 66° 13° 55° --% 18° 64° 11° 51° 10%
會津若松 (福島) 20° 68° 46° --% 16° 60° 42° 10%