JNTO Global Home |  Weather |  Hotels & Ryokan |  Restaurants |  Tours & Activities

沖繩

  25 四月 (星期二) 26 四月 (星期三)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
那霸 (沖繩) 26° 78° 21° 69° --% 27° 80° 22° 71° 60%
名護 (沖繩) 25° 77° 20° 68° --% 27° 80° 22° 71° 60%
久米島 (沖繩) 26° 78° 21° 69° --% 26° 78° 23° 73° 60%
南大東島 (沖繩) 26° 78° 20° 68° --% 26° 78° 21° 69° 40%
宮古島 (沖繩) 27° 80° 22° 71° --% 28° 82° 23° 73° 60%
石垣島 (沖繩) 27° 80° 23° 73° --% 29° 84° 24° 75° 60%
與那國島 (沖繩) 28° 82° 23° 73° --% 27° 80° 23° 73° 60%