JNTO Global Home |  Weather |  Hotels & Ryokan |  Restaurants |  Tours & Activities

沖繩

  21 一月 (星期六) 22 一月 (星期日)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
那霸 (沖繩) 18° 64° 13° 55° --% 17° 62° 14° 57° 40%
名護 (沖繩) 17° 63° 12° 54° --% 17° 62° 12° 53° 40%
久米島 (沖繩) 18° 64° 12° 54° --% 17° 62° 13° 55° 40%
南大東島 (沖繩) 19° 66° 15° 59° --% 20° 68° 11° 51° 10%
宮古島 (沖繩) 19° 66° 15° 59° --% 19° 66° 15° 59° 20%
石垣島 (沖繩) 20° 68° 15° 59° --% 19° 66° 15° 59° 40%
與那國島 (沖繩) 19° 66° 15° 59° --% 18° 64° 16° 60° 40%