JNTO Global Home |  Weather |  Hotels & Ryokan |  Restaurants |  Tours & Activities

島根

  25 四月 (星期二) 26 四月 (星期三)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
松江 (島根) 24° 75° 14° 57° --% 18° 64° 11° 51° 80%
濱田 (島根) 23° 73° 15° 59° --% 17° 62° 12° 53° 80%
西鄉 (島根) 21° 70° 12° 54° --% 19° 66° 11° 51° 80%