JNTO Global Home |  Weather |  Hotels & Ryokan |  Restaurants |  Tours & Activities

新潟

  26 四月 (星期三) 27 四月 (星期四)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
新潟 (新潟) 15° 59° 11° 52° --% 17° 62° 48° 40%
長岡 (新潟) 17° 63° 11° 52° --% 16° 60° 48° 40%
高田 (新潟) 18° 64° 12° 54° --% 16° 60° 46° 40%
相川 (新潟) 15° 59° 12° 54° --% 14° 57° 48° 40%