JNTO Global Home |  Weather |  Hotels & Ryokan |  Restaurants |  Tours & Activities

新潟

  21 一月 (星期六) 22 一月 (星期日)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
新潟 (新潟) 41° 34° --% 41° -1° 31° 70%
長岡 (新潟) 39° -1° 30° --% 39° -2° 29° 70%
高田 (新潟) 41° -1° 30° --% 42° -3° 27° 70%
相川 (新潟) 43° 37° --% 42° 37° 70%