JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities | Rental Car | Special deals and events

直島 - 高松  (香川)

20 十一月 (星期一) 21 十一月 (星期二)
11° 52° 13° 55°
41° 39°
多雲 --% 晴天 10%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
22 十一月 (星期三) 多雲時有雨 13° 55° 41° 70%
23 十一月 (星期四) 多雲時晴 13° 55° 44° 40%
24 十一月 (星期五) 晴時多雲 13° 55° 41° 30%
25 十一月 (星期六) 晴時多雲 15° 59° 39° 10%
26 十一月 (星期日) 多雲時有偶陣雨 13° 55° 42° 50%
27 十一月 (星期一) 晴時多雲 14° 57° 46° 30%
28 十一月 (星期二) 晴轉陰 11° 51° 46° 30%

月平均氣象數據 (高松 - 洛杉磯)

直島 - 高松

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 9.4° 48.9° 10.1° 50.2° 13.4° 56.1° 19.5° 67.1° 24.1° 75.4° 27.3° 81.1° 31.2° 88.2° 32.4° 90.3° 28.4° 83.1° 22.8° 73° 17.2° 63° 12.1° 53.8°
最低氣溫 1.6° 34.9° 1.8° 35.2° 4.4° 39.9° 9.4° 48.9° 14.4° 57.9° 19.3° 66.7° 23.6° 74.5° 24.4° 75.9° 20.7° 69.3° 14.2° 57.6° 8.5° 47.3° 3.7° 38.7°
降雨量 38mm 48mm 83mm 76mm 108mm 151mm 144mm 86mm 148mm 104mm 60mm 37mm

洛杉磯

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 18.7° 65.7° 18.8° 65.8° 18.6° 65.5° 19.7° 67.5° 20.6° 69.1° 22.2° 72° 24.1° 75.4° 24.8° 76.6° 24.8° 76.6° 23.6° 74.5° 21.3° 70.3° 18.8° 65.8°
最低氣溫 8.8° 47.8° 9.6° 49.3° 10.3° 50.5° 11.6° 52.9° 13.5° 56.3° 15.3° 59.5° 17.1° 62.8° 17.9° 64.2° 17.3° 63.1° 15.1° 59.2° 11.6° 52.9° 8.8° 47.8°
降雨量 61mm 64mm 50mm 18mm 4mm 1mm 0mm 4mm 8mm 9mm 45mm 42mm

近鄰的城市

今天 (日本時間)

20 十一月

氣溫單位設定:

觀光景點: