JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities | Rental Car | Special deals and events

富士山 - 河口湖  (山梨)

25 七月 (星期二) 26 七月 (星期三)
28° 82° 29° 84°
21° 70° 20° 68°
多雲轉雨 --% 多雲 40%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
27 七月 (星期四) 多雲 28° 82° 19° 66° 40%
28 七月 (星期五) 多雲時晴 30° 86° 21° 69° 40%
29 七月 (星期六) 多雲時晴 31° 87° 22° 71° 30%
30 七月 (星期日) 多雲時晴 31° 87° 22° 71° 40%
31 七月 (星期一) 多雲 29° 84° 21° 69° 40%
01 八月 (星期二) 晴時偶陣雨 26° 78° 20° 68° 40%
02 八月 (星期三) 晴時偶陣雨 28° 82° 20° 68° 40%

月平均氣象數據 (河口湖 - 洛杉磯)

富士山 - 河口湖

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 5.3° 41.5° 6.1° 43° 9.7° 49.5° 15.9° 60.6° 19.9° 67.8° 22.6° 72.7° 26.5° 79.7° 27.6° 81.7° 23.3° 73.9° 17.8° 64° 13.3° 55.9° 8.4° 47.1°
最低氣溫 -6.2° 20.8° -5.2° 22.6° -1.7° 28.9° 3.3° 37.9° 8.5° 47.3° 13.2° 55.8° 17.5° 63.5° 18.0° 64.4° 14.6° 58.3° 7.9° 46.2° 1.7° 35.1° -3.4° 25.9°
降雨量 55mm 57mm 102mm 105mm 124mm 162mm 163mm 250mm 253mm 177mm 79mm 42mm

洛杉磯

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 18.7° 65.7° 18.8° 65.8° 18.6° 65.5° 19.7° 67.5° 20.6° 69.1° 22.2° 72° 24.1° 75.4° 24.8° 76.6° 24.8° 76.6° 23.6° 74.5° 21.3° 70.3° 18.8° 65.8°
最低氣溫 8.8° 47.8° 9.6° 49.3° 10.3° 50.5° 11.6° 52.9° 13.5° 56.3° 15.3° 59.5° 17.1° 62.8° 17.9° 64.2° 17.3° 63.1° 15.1° 59.2° 11.6° 52.9° 8.8° 47.8°
降雨量 61mm 64mm 50mm 18mm 4mm 1mm 0mm 4mm 8mm 9mm 45mm 42mm

近鄰的城市