JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities | Rental Car | Special deals and events

那霸  (沖繩)

25 二月 (星期日) 26 二月 (星期一)
23° 73° 20° 68°
19° 66° 16° 60°
多雲轉雨 --% 多雲 40%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
27 二月 (星期二) 晴時多雲 22° 71° 15° 59° 20%
28 二月 (星期三) 多雲時有偶陣雨 24° 75° 18° 64° 50%
01 三月 (星期四) 多雲 22° 71° 16° 60° 40%
02 三月 (星期五) 多雲 22° 71° 16° 60° 40%
03 三月 (星期六) 多雲時晴 23° 73° 16° 60° 30%
04 三月 (星期日) 多雲時有偶陣雨 20° 68° 18° 64° 50%
05 三月 (星期一) 多雲時晴 21° 69° 19° 66° 30%

月平均氣象數據 (那霸 - 洛杉磯)

那霸

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 19.5° 67.1° 19.8° 67.6° 21.7° 71.1° 24.1° 75.4° 26.7° 80.1° 29.4° 84.9° 31.8° 89.2° 31.5° 88.7° 30.4° 86.7° 27.9° 82.2° 24.6° 76.3° 21.2° 70.2°
最低氣溫 14.6° 58.3° 14.8° 58.6° 16.5° 61.7° 19.0° 66.2° 21.8° 71.2° 24.8° 76.6° 26.8° 80.2° 26.6° 79.9° 25.5° 77.9° 23.1° 73.6° 19.9° 67.8° 16.3° 61.3°
降雨量 107mm 120mm 161mm 166mm 232mm 247mm 141mm 241mm 261mm 153mm 110mm 103mm

洛杉磯

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 18.7° 65.7° 18.8° 65.8° 18.6° 65.5° 19.7° 67.5° 20.6° 69.1° 22.2° 72° 24.1° 75.4° 24.8° 76.6° 24.8° 76.6° 23.6° 74.5° 21.3° 70.3° 18.8° 65.8°
最低氣溫 8.8° 47.8° 9.6° 49.3° 10.3° 50.5° 11.6° 52.9° 13.5° 56.3° 15.3° 59.5° 17.1° 62.8° 17.9° 64.2° 17.3° 63.1° 15.1° 59.2° 11.6° 52.9° 8.8° 47.8°
降雨量 61mm 64mm 50mm 18mm 4mm 1mm 0mm 4mm 8mm 9mm 45mm 42mm

近鄰的城市