JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities | Rental Car | Special deals and events

柳井  (山口)

24 十月 (星期二) 25 十月 (星期三)
19° 66° 21° 69°
11° 51° 11° 51°
多雲時晴 --% 晴時多雲 10%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
26 十月 (星期四) 晴時多雲 21° 69° 13° 55° 10%
27 十月 (星期五) 晴時多雲 22° 71° 15° 59° 10%
28 十月 (星期六) 晴時多雲 22° 71° 16° 60° 10%
29 十月 (星期日) 多雲時晴 22° 71° 16° 60° 20%
30 十月 (星期一) 晴時偶陣雨 21° 69° 15° 59° 40%
31 十月 (星期二) 晴時偶陣雨 18° 64° 15° 59° 40%
01 十一月 (星期三) 晴時偶陣雨 18° 64° 14° 57° 40%

月平均氣象數據 (柳井 - 洛杉磯)

柳井

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 9.6° 49.3° 10.3° 50.5° 13.4° 56.1° 18.9° 66° 23.1° 73.6° 26.2° 79.2° 30.0° 86° 31.6° 88.9° 28.2° 82.8° 23.1° 73.6° 17.5° 63.5° 12.4° 54.3°
最低氣溫 0.4° 32.7° 0.9° 33.6° 3.9° 39° 8.7° 47.7° 13.6° 56.5° 18.3° 64.9° 22.6° 72.7° 23.6° 74.5° 20.1° 68.2° 13.8° 56.8° 7.9° 46.2° 2.6° 36.7°
降雨量 53mm 77mm 148mm 173mm 201mm 286mm 267mm 117mm 159mm 91mm 75mm 44mm

洛杉磯

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 18.7° 65.7° 18.8° 65.8° 18.6° 65.5° 19.7° 67.5° 20.6° 69.1° 22.2° 72° 24.1° 75.4° 24.8° 76.6° 24.8° 76.6° 23.6° 74.5° 21.3° 70.3° 18.8° 65.8°
最低氣溫 8.8° 47.8° 9.6° 49.3° 10.3° 50.5° 11.6° 52.9° 13.5° 56.3° 15.3° 59.5° 17.1° 62.8° 17.9° 64.2° 17.3° 63.1° 15.1° 59.2° 11.6° 52.9° 8.8° 47.8°
降雨量 61mm 64mm 50mm 18mm 4mm 1mm 0mm 4mm 8mm 9mm 45mm 42mm

近鄰的城市